ads
ads
ads
ads

دانش جوشکاری در سازه های فلزی

۱۹ بهمن ۱۳۹۶(2293 روز پیش) 110 بازدید

رعایت چه نکاتی منجر به یک اتصال جوشی خوب می شود؟

اصول اول: یک اتصال جوشی خوب، قادر است همه ی بارهای اعمال شده از طریق اتصال، به صورت کارآمد انتقال یابد.

اصول دوم: یک اتصال جوشی خوب، جوش را در منطقه کم تنش قرار می دهد.

اصول چهارم: یک اتصال جوشی خوب نباید باعث ایجاد تمرکز تنش گردد.

اصول پنجم: یک اتصال جوش خوب نباید محصور باشد. 

اصول ششم: یک اتصال جوشی خوب، جوش را معرض خمش قرار نمی دهد.

اصول هفتم: یک اتصال جوشی خوب، از لبه و ریشه جوش محافظت می کند.

 

 

 اصول اول: یک اتصال جوشی خوب، قادر است همه ی بارهای اعمال شده از طریق اتصال، به صورت کارآمد انتقال یابد.

اگر اتصال به اندازه کافی قوی نباشد، چنبه های دیگر آن حقیقتاٌ اهمیتی نخواهد داشت.

جوشی که قطعات مختلف فولادی را به یکدیگر متصل میکند، باید از نظر اندازه و جنس گونه ای باشد که مقاومت کافی را بسته به کاربرد مورد نظر داشته باشد.

همیشه قرار نیست که جوش ها مقاومت قطعات متصل شده را افزایش دهند، اما همیشه این انتظار می رود که جوش بتواند بارهای وارد شده را از طریق اتصال منتقل کند.

برای انتخاب اندازه مناسب یک جوش باید مشخص شود که چه نیروهایی توسط اتصال انتقال می گردد که این امر در اتصالات عرضی نسبتاٌ ساده ود ر اتصالات طولی شناسایی این مساله مقداری دشوار است.

 

شکل های ۱ تا ۴ با جوش طولی درنظر بگیرید، قطعات جوش داده شده در تصاویر مشابه یکدیگر هستند ولیکن از نظر بار وارده با هم تفاوت دارند.

 

اتصال جوشی 

در شکل ۳ همان قطعه مونتاژ شده قبلی به عنوان یک تیر در معرض خمش قرار گرفته، بار اعمال شده در جان وبال، از نوع نیروی برشی (طولی) بوده و برش در سطح مقطع موثر جوش بحرانی تر است. در این اتصال می توان نیمه نفوذی (حتی به صورت متناوب) استفاده نمود.

 در شکل ۴ اتصالی را نشان می دهد که در آن از همان آرایش قطعات استفاده شده است، با این تفاوت همه نیروهای کششی از طریق اتصالات جوشی منتقل می شود.

 

 اصول دوم: یک اتصال جوشی خوب دارای مسیر انتقال بار آشکار و مستقیم است.‍

تنش های موجود در عضو باید یک عضو به وسیله جوش به عضو دیگر (جریان) یابد.

یک اتصال جوشی زمانی مناسب است که این مسیر انتقال بار، واضح و مستقیم باشد.

 

در شکل ۵ بار عمودی قلاب به وسیله جوش به بال و از طریق بال به جان وارد می شود. بار وارده به جوش صورت یکنواخت بوده و مسیر انتقال بار واضح و مستقیم است.

 

اتصال جوشی

 

اصول سوم: یک اتصال جوشی خوب، جوش را در منطقه کم تنش قرار می دهد.

شکل شماره ۸ نشان می دهد که در آن، قطعه ضخیم تر (که احتمالاٌ عضوی با باگزاری سنگین تر و ناپیوسته بوده) انتقال بار در اتصال، اندازه جوش بیشتری مورد نیاز است. ولی در شکل ۹ عضو نازک تر ناپیوسته بوده و این امکان را می دهد که جوش کمتری برای انتقال بار اعمال شود.

اتصال جوشی

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل کامل «دانش جوشکاری در سازه های فلزی(اتصال جوشی فلزات)» به بخش دانود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background