ads
ads
ads
ads

نصب و نگهداری پکیج گرمایشی

۲۰ تیر ۱۳۹۶(2569 روز پیش) 515 بازدید

نصب و نگهداری پکیج گرمایشی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است زیرا از مهمترین موارد در طراحی خوب ساختمان، تأمین شرایط آسایش برای افراد است،آسایش گرمایی یکی از حالت هایی است که فرد برای تغییر شرایط گرمایی محیط هیج اقدام رفتاری را انجام ندهد. در تعریف استاندارد اشری /ANSI) اشری (STANDARD 55 آسایش گرمایی شرایطی ذهنی است که احساس رضایت از شرایط حرارتی محیط را بیان میکند.
 

 


 

نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی

سرزمین ما دارای منابع سرشار گاز طبیعی می باشد. به کارگیری درست از این نعمت خدادادی و ساخت لوازم خانگی که مصرف گاز طبیعی و مایع دارند ما را در جهت شکوفایی اقتصاد کشورمان کمک می نماید. در دنیای امروز به علت محدود بودن منابع طبیعی و افزایش جمعیت صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی به عنوان یک اصل مطرح است. با توجه به اینکه منابع مواد نفتی رو به نقصان است متخصصین در کشورهای توسعه یافته تالش می نمایند که وسایلی طراحی نمایند که در مصرف انرژی صرفه جویی کرده تا از این نعمت الهی بهره بیشتری گرفته شود.


تعمیر پکیج گرمایشی (Repair)

مجموعه فعالیتهایی که بر روی یک سیستم گرمایش که دچار خرابی و یا ازکارافتادگی شده، انجام میگیرد تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و برای انجام وظیفه اش آماده سازد.


نگهداری )Maintenance(

مجموعه فعالیتهای مشخص و معمولاً برنامه ریزی شده که با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات انجام میگیرند و به این ترتیب قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش میدهند. در پکیج های گرمایشی امروزی با اتصال پکیج به اینترنت، حتی کارخانه سازنده در آن طرف دنیا نیز میتواند از عیب احتمالی دستگاه خبردار شود و یا نکات ضروری را برای مصرف کننده گوشزد نماید.


دستگاه های پخش کننده گرما

دستگاه های پخش کننده گرما وسایلی هستند که از آنها برای جبران تلفات گرمایی ساختمان و گرم نگه داشتن محل مورد نظر استفاده میشود. دراین دستگاهها سیال گرم (آب گرم، آب داغ و یا بخار ) جریان داشته و گرمای خود را از طریق سطح تبادل کنندۀ گرما به محیط منتقل میکنند. این دستگاه ها با توجه به شکل و جنس کاربری های متفاوتی دارند.


رادیاتور

متداولترین وسیله جهت گرمایش اتاقها رادیاتور می باشد که گرمای خود را از طریق تابش و جابه جایی طبیعی به هوای اتاق پس می دهد. هوای بالای رادیاتور به دلیل سبک شدن به طرف بالا حرکت می کند و هوای سرد اتاق جایگزین آن می شود که باعث یک چرخش طبیعی در جریان هوای اتاق شده و اتاق گرم میشود.


انواع شیرهای رادیاتور

برای قطع جریان آب و یا کنترل مقدار جریان آب در رادیاتور، سر راه ورود آب مدار گرمایش به رادیاتور، شیر مخصوصی به نام شیر رادیاتور نصب میگردد و در دو نوع ساده (با کنترل دستی) و ترموستاتیک و در طرحهای مختلفی به بازار عرضه میشوند.

برای رادیاتورهایی که گرمایش خود را از پکیج شوفاژ گازی تأمین میکنند نمیتوان از شیرهای رادیاتور ترموستاتیک بر روی همه رادیاتورهای یک ساختمان استفاده کرد زیرا اگر همه شیرها عمل کنند جریان آب قطع میشود و مسیر بای پاس خودکار پکیج گرمایشی باز میشود تا فشاری به پمپ پکیج وارد نشود پیشنهاد میشود شیر رادیاتور حوله خشک کن را از نوع معمولی استفاده کرد تا حتی اگر تمام شیرها عمل کردند آب از طریق این شیر جریان پیدا کند.


شیر ساده رادیاتور

شیر ساده رادیاتور یک نوع شیر کف فلزی زاویه ای است که بادست میتوان جریان آب داخل رادیاتور را کم و زیاد یا قطع و وصل کرد.


شیرهای ترموستاتیک رادیاتور

شیرهای ترموستاتیک رادیاتور به مجموعه یک سنسور گرمایی و یک شیر کنترل شونده با این سنسور، اطلاق میشود که با نصب روی مسیر آب گرم ورودی به رادیاتور، دبی آب عبوری از رادیاتور را متناسب با مقدار دمای سنجش شده در محل نصب رادیاتور کنترل میکند.

برای استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین کاهش اثرات مربوط به گرمای شیر و لوله های سطحی و هوای اطراف رادیاتور بر عملکرد شیر ترموستاتیک رادیاتور، باید ترموستات به صورت افقی نصب شود.


کنوکتور

یکی از وجوه بارز علم و دانش بشری تحول و پیشرفت مداوم آن است. هر روز در زمینه های مختلف علوم پدیده ای تازه عرضه میشود. سرعت این پیشرفتها به خصوص در زمینه های مهندسی به حدی است که متخصصین و دست اندرکاران در صورت عدم مطالعه مداوم و همراهی با دانش روز دیر یا زود از نظر حرفهای و اشتغال با مشکلات زیادی مواجه میشوند و چه بسا از بازار کار خارج شوند.

کنوکتورها جزء وسایل انتقال گرما اتاقی هستند که گرمای آنها بیشتر از طریق جابه جایی منتقل میشود. درصورتی که در رادیاتورها انتقال حرارت از طریق تابش و جابه جایی صورت میگیرد و نامگذاری کنوکتورها به این نام به دلیل نوع انتقال گرمای آنها به طریق جابه جایی  (convection) میباشد. به بیان دیگر بیشتر گرما با جابه جایی هوا در اطراف و روی یک سطح فلزی گرم تولید می شود. جابه جایی هوا روی این سطح میتوان ثقلی یا واداشته باشد. در نتیجه کنوکتورها به دو گروه ساده و دمنده دار تقسیم می شوند.

کنوکتور شبیه یونیت هیتر و فنکویل است و به دلیل قرار گرفتن در داخل جعبه و عدم دسترسی به سطح لوله ها، میتوان به جای آب گرم، آب داغ یا بخار از داخل لوله هایش عبور داد.

کنوکتور قسمتهای محافظی دارد که اجازه نمیدهند قسمته ای گرم کننده اصلی به هیچ وجه نمایان شوند. این نحوه طراحی و در نتیجه آن امنیت ایجاد شده در برابر سوختگی های احتمالی یکی از مزایای اصلی کنوکتورها به شمار میرود. لذا تفاوت اصلی کنوکتور و رادیاتور در نمایان یا پنهان بودن قسمت گرم کننده اصلی می باشد.


سیستم کف گرمایی

یکــی از سیســتم هــای گرمایشــی کــه از دیربــاز در ایــران بــه کار گرفتــه شــده اســت و گرمایــش مطلوبــی نیــز بــه همــراه داشــته، گرمایــش از کــف در گرمابه هــای عمومــی بــوده اســت. درچنــد ســال اخیــر ایــن سیســتم بــه دلیــل به کارگیــری لولــه هــای پلیمــری رشــد چشــمگیری در صنایــع و ســاختمان های مســکونی و تجــاری دارد.
 

 

 

 

برای مطالعه متن کامل آموزش « نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی »، از بخش دانلود استفاده نمائید :

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background