ads
ads
ads
ads

دستورالعمل کارگاهی سرویس و کنترل شارژ خاموش کننده های دستی وچرخدار

۲۸ بهمن ۱۳۹۶(2288 روز پیش) 493 بازدید

هدف از تدوین دستورالعمل کارگاهی سرویس و کنترل شارژ خاموش کننده های دستی و چرخدار ارائه روش مناسب و منطبق با آئیننامه های رایج کشور، استاندارهای معتبر ملی و بین المللی اصول تجربی، جهت شارژ و تست خاموش کننده های دستی آتش نشانی موجود در بخش های مختلف (مسکونی، صنعتی و  )…به منظور ایجاد وحدت رویه جهت متصدیان کارگاه های شارژ خاموش کننده های دستی آتش نشانی می باشد.

 

خاموش کننده های دستی و چرخدار

 

حدود و دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل کارگاه های مرتبط با سرویس و کنترل شارژ و تست خاموش کننده های دستی و چرخدار آتش نشانی که دارای پروانه صلاحیت در این زمینه از اتحادیه و نهادهای معتبر بوده و حوزه کاری ایشان استان تهران می باشد. 

 

مسئولیت تهیه دستورالعمل

مسئولیت تهیه این دستورالعمل با اتحادیه صنف لوازم ایمنی و آتش نشانی می باشد.

 

مسئولیت اجرای دستورالعمل

کلیه متصدیان و پرسنل دارای پروانه صلاحیت در زمینه سرویس و کنترل شارژ و تست خاموش کننده های دستی و چرخدار آتش نشانی از سازمان یا نهادهای معتبر و مرتبط اتحادیه 

 

 الزامات در خصوص متصدیان و شارژیست ها 

۱-  ضروریست در هر کارگاه شارژ یک نفر به عنوان مدیر فنی حداقل با مدرک دیپلم و آگاه به کلیه مسائل مربوطه حضور داشته باشد.

۲-   کلیه متصدیان و پرسنل کارگاهی شارژ می بایست در اسرع وقت دوره های تخصصی و آموزش های مورد نیاز را در خصوص نحوه تست و شارژ خاموش کننده های دستی حریق زیر نظر مبادی ذیربط  و معتبر سپری کرده و نسبت به اخذ گواهینامه مربوط اقدام نمایند( .در غیر اینصورت پروانه کسب ایشان تمدید نخواهد شد).

۳-   صلاحیت مهارت پرسنل کارگاههای شارژ کپسول خاموش کننده حریق قبل از بکارگیری (مضغول بکار شدن ) بایستی توسط کمیسیون فنی و صلاحیت اتحادیه مورد تأیید قرار گیرد در غیر اینصورت مجاز به فعالیت در کارگاه شارژ نمی باشد.

۴-  کلیه متصدیان کارگاههای شارژ خاموش کننده ها در برابر عملکرد صحیح خاموش کننده (در خصوص تست، شارژ، تعمیر و تعویض قطعات، حمل و نقل صحیح و اصول انبارداری و  …از خاموش کننده به عهده مالک آن می باشد. 

۵-  کلیه متصدیان و پرسنل کارگاههای شارژ بایستی ضوابط و الزامات این دستورالعمل را بطور کامل   مطالعه و سرلوحه کار خویش قرار دهند.

۶-  استفاده از وسایل حفاظت فردی استاندارد و مناسب با توجه به مخاطرات محل (شامل کفش ایمنی، لباس کار، ماسک و  )…ضروریست.

۷-  کلیه متصدیان و پرسنل کارگاه شارژ بایستی از تجهیزات استاندارد و روش کاری استاندارد جهت تست و شارژ خاموش کننده های آتش استفاده نمایند. 

۸-  کلیه خاموش کننده های آتش بایستی علاوه بر بازرسی ظاهری و کلیه قطعات خاموش کننده های دستی و چرخدار نسبت به لحاظ  تست بدنه (هیدرواستاتیک ) مورد بررسی قرار گرفته .و در صورت نیاز جهت تست بدنه به مراکز دارای پروانه صلاحیت ارجاع گردد.

۹- در صورتیکه هر کارگاه شارژ دارای پروانه صلاحیت از اداره استاندارد در خصوص تست بدنه سیلندرهای تحت فشار باشد می توانند نسبت به تست هیدرواستاتیک آن راسا اقدام نمایند.

۱۰-   ضروریست کلیه متصدیان کارگاه های شارژ خاموش کننده دستی نسبت به اخذ و ارسال سیلندرهای تحت  فشار که نیاز به تست بدنه دارد به مراکز مجاز و دارای پروانه صلاحیت اقدام نمایند. 

۱۱-رعایت اصول ایمنی سیلندرهای تحت فشار مطابق فصل پنجم (تذکر :فقط کارکنان صلاحیت دار و آموزش  دیده، مجاز به حمل، استفاده و عملیات به کارگیری از سیلندرهای تحت فشار باشند). 

 

 

 الزامات در خصوص کارگاه شارژ

۱- کلیه کارگاه های سرویس و کنترل شارژ و تست خاموش کننده های حریق به خاطر ماهیت کاری بایستی در ۱-۱-۱ سطح زمین فعالیت نمایند( .کارگاه های شارژ زیرزمینی مجاز نمی باشند). 

۲-  حداقل فضای مناسب جهت کارگاه شارژ به طور خالص متر مربع بایستی در نظر گرفته شود( .فضای استقرار سیلندرها، دستگاه ها و تجهیزات، پلکان و  …جزء فضای خالص کارگاه شارژ محسوب نمی گردد). 

۳- حداقل ارتفاع سقف کارگاه شارژ ۳ متر در نظر گرفته شود.

۴-  استقرار کارگاه های شارژ در مجاورت اماکن تجمعی، مسکونی، بیمارستانها، مراکز تجاری، مدارس، جایگاه  سوخت و … ممنوع می باشد و حداقل بایستی به شعاع ۲۰۰ متر از آنها فاصله داشته باشد.

۵- پیرامون کارگاه شارژ بایستی توسط مصالح بنایی مناسب و مقاوم در برابر ضربه و انفجار مسدود شده باشد و از بقیه قسمت ها نظیر اتاق مدیریت، دفتر فروش، انبار و  …بطور ایمن جداسازی گردد.

۶- کلیه کارگاه های شارژ بایستی مجهز به مکان خاص جهت قرار گیری سیلندرهای تحت فشار باشند.

۷-  در نظر گرفتن مکان مناسب به منظور نگهداری مواد اطفائی و تجهیزات یدکی خاموش کننده ها (مجزا از  کارگاه شارژ و با رعایت اصول انبارداری ) ضروریست.

۸- رعایت نظم و انظباط کارگاهی و جمع آوری و حذف وسایل و تجهیزات اضافی از محل کارگاه شازژ و انبار و… 

 

 

 

کاربران گرامی جهت دریافت فایل کامل «دستورالعمل کارگاهی سرویس و کنترل شارژ خاموش کننده های دستی و چرخدار» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background