ads
ads
ads
ads

شرحی برچند اصطلاح مهم جلد نهم استاندارد ASME در مورد کیفیت جوشکاری

۰۷ خرداد ۱۳۹۸(1819 روز پیش) 1,249 بازدید

استاندارد کیفیت جوشکاری ASME Sec IX استانداردی کمکی است و مراجعه به آن باید براساس یکی از استانداردهای ساخت Construction صورت گیرد.

برای کمک به استفاده کننده از این استاندارد، اطلاعات جوشکاری و زرد جوش Brazing در بخش هایی دسته بندی شده اند و قبل از مراجعه به متن استاندارد، استفاده کننده باید از قبل بداند که به کدام بخش نیاز دارد.

این استاندارد هیچ نوعی اطلاعی در مورد دانش متالوژی و تکنولوژی جوش ارائه نمی کند و استفاده کننده باید از قبل در این موارد دانش و تجربه کافی داشته باشد.

هدف استاندارد کیفیت جوشکاری آن است که با طرح حداقلی از الزامها Requirement، به دست اندر کاران ساخت ظروف تحت فشار، سیستمهای لوله کشی تحت فشار و مخازن ذخیره کمک کند تا کیفیت جوشکاری خود را ارتقا دهند و یکسان سازی کنند.

 

کیفیت جوشکاری

 

اطلاعات جوشکاری به صورت زیر ذسته بندی شده اند:

 • طرح اتصال  joint
 • فلز پایه  Base metal
 • فلز پر کننده  Filler metal
 • وضعیت  Position
 • پیش گرمایش  Preheat
 • پس گرمایش PWHT
 • گاز  Gas
 • Electrical characteristics
 • تکنیک  Technique

برای راحتی کار متغیرهای مربوط به مهارت جوشکاران در جدول QW-416  لیست شده اند.

 

متغیرهای جوشکاری Variables

 

QW-400 متغیرها

 • متغیرهای جوشکاری برای تعیین کیفیت جوشکاری WPS عبارتند از متغیرهای اساسی، اساسی تکمیلی و غیر اساسی
 • برای تایید مهارت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری WQT فقط متغیرهای اساسی وجود دارند.
 • هریک از تکنیک های متفاوت جوشکاری نظیر …,SMAW, GTAW, GMAW, SAW متغیرهای خاص خود را دارد و به هیچ عنوان نباید باهم تداخل یابند.
 • متغیرهای مربوط به WPS و WQT در مورد هر تکنیک جوشکاری با هم متفاوتند و ربطی به هم ندارند.

 

QW-401.1 متغیرهای اساسی برای روش جوشکاری (Essential Variable(Procedure

هر تغییری در شرایط جوشکاری که منجر به تاثیر گذاری در خواص مکانیکی اتصال جوش شود (باستثناء notch toughness)  نظیر تغییر در P-No، فرآیند جوشکاری، فلز پر کننده، الکترود، پیش گرمایش و پس گرمایش، متغیر اساسی محسوب می گردد.

 

QW-401.2 متغیرهای اساسی برای مهارت جوشکار (Essential Variable (Performance

هر تغییری در شرایط جوشکاری که در قابلیت جوشکار برای تولید جوش سالم تاثیر بگذارد، نظیر حذف قطعه پشتی Backing، تغییر در فرآیند جوشکاری، نوع الکترود، F-Number، تکنیک و غیره، متغیر اساسی محسوب می شود.

 

 QW-401.3 متغیرهای اساسی تکمیلی برای روش جوشکاری

(Supplement Essential Variable (Procedure  

هر تغییری در شرایط جوشکاری که در تردی و ضربه پذیری  Notch Properties toughness اتصال جوش شده تاثیر بگذارد، نظیر تغییر فرآیند جوشکاری، جوشکاری سربالا یا سر پایین، حرارت داده شده Heat in put ، پیش گرمایش یا PWHT و غیره در روش هایی  که قبل از این تغییرات بدون نیاز به آزمایش ضربه تایید شده بودند، به عنوان متغیرهای اساسی تکمیلی محسوب می گردند. در چنین حالتی حتما لازم نیست که PQR  مجددی گرفته شود، اگر از نمونه PQR قبلی، برای نمونه های تست ضربه به اندازه کافی قطعات آزمایشی وجود داشته باشد، نیازی به  PQR مجدد نیست و فقط آزمایش های ضربه اضافی برای تایید در شرایط جدید کافی است.

در صورتی که روشی طبق کلیه ملاحظه ها از جمله آزمایش ضربه تایید شده باشد، اما یک یا دو متغیر اساسی تکمیلی تغییر نماید. در این صورت فقط آن آزمایش هایی که طبق شرایط جدید باید اضافه شود، نیاز به اجرا دارد. (به عنوان مثال روشی که فقط در منطقه جوش آن آزمایش ضربه انجام گرفت اما با تغییراتی، مجددا لازم می شود که آزمایش ضربه برای منطقه HAZ هم انجام گردد.)

 

QW-401.3 متغیرهای غیر اساسی برای روش جوشکاری

(Nonessential Variable (Procedure 

به عواملی نظیر تغییر در طرح اتصال، روش Back gouging یا تمیز کاری اطلاق می شود که در خواص مکانیکی اتصال جوش شده تاثیری نمی گذارند.

 

P Number

QW-420 طبقه بندی مواد Material Grouping

۱.P-Number  QW-420

برای کاهش تعداد PQR، اعدادی به نام P-NO با در نظر گرفتن ترکیب شیمیایی، جوش پذیری و خواص مکانیکی فلزات پایه در نظر گرفته شده اند.

همچنین اعدادی به نام  Group-No نیز به هر P-NO اضافه شده اند.

(QW/QB-422). اعداد Group-No در مواقعی که آزمایش ضربه الزامی است تبدیل به متغیرهای اساسی می شوند.

 

گرچه فلزات دارای P-NO های یکسان خواصی نسبتا مشابه دارند،اما مطلقا نمی توانند که بدون بررسی های کافی در مورد مشخصات متالوژیکی، عملیات حرارتی پس از جوش، طراحی، خواص مکانیکی و ملاحظات بهره برداری بجای یکدیگر استفاده کنند.

 

۳.P-Number  QW-200

به طور کلی آزمایش ضربه برای تمام P-NO.11 که فلزات  هستند اجباری است. برای بقیه فلزات وقتیکه در دماهای پایین به کار می روند و یا طبق الزام کدهای ساخت آزمایش ضربه ممکن استلازم باشد.

برای مواردی که در کدهای (ASME B 31 (Codes for Pressure Piping مجاز هستند یا  توسط  code case انتخاب شده اند اما در ASME B & P Sec II وجود ندارند، عدد S-NO  در QW/QB 422 تعریف شده اند.

اعداد  S-NO شبیه P-NO  هستند. محدودیت های تایید مواد دارای S-NO در QW-420.2 تشریح شده است.

 

 

اگر فلزی با شماره شناسایی UNS دارای P-NO و Group-No باشد. هر فلز دیگری با هر شماره ASME بشرطی که UNS-No آنها یکی باشد، همان P-NO و Group-No را خواهند داشت.

به عنوان مثال SB-163 با UNS No8800 دارای  است.

بنابراین تمام فلزات با  UNS No8800 نظیر  SB-407 ،SB408 ،SB-514 و غیره همان P-No.45  را دارند.

QW-322 تاریخ انقضاء و تایید مجدد جوشکاران

 • اگر جوشکاری در طول ۶ ماه با فرآیندی که براساس آنمهارت وی تایید شده بود جوشکاری نکند، گواهینامه وی اعتبار خود را از دست خواهد داد.
 • اگر جوشکار در طول ۶ ماه با روشهای دیگری از جوش دستی یا نیمه اتوماتیک کارکرده باشد بنحوی که مهارت وی در فرآینذ قبلی حفظ شده باشد گواهینامه ویمی تواند مجددا تایید گردد.
 • در صورتیکه به هر دلیلی مهارت جوشکاری در یک فرآیند جوشکاری مورد شک واقع شود گواهینامه وی را می توان در آن فرآیند لغو کرد. اما صلاحیت وی در مورد دیگر فرآیندها، همچنان معتبر خواهد بود.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « شرحی برچند اصطلاح مهم جلد نهم استاندارد ASME در مورد کیفیت جوشکاری » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

 

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background