ads
ads
ads
ads

دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیسات مکانیکی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸(1905 روز پیش) 743 بازدید

فهرست مطالب دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیسات مکانیکی

 1. نکات حائز اهمیت در طراحی نقشه های مکانیک
 2. راهنمای انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیسات مکانیکی شامل سیستم های حرارتی و برودتی و تاسیسات مرکزی
 3. راهنمای انتخاب داکت ها و دودکش ها
 4. راهنمای انتخاب سیستم آب سرد و گرم مصرفی و برگشت مصرفی
 5. راهنمای انتخاب سیستم لوله کشی فاضلاب، ونت و آب باران
 6. راهنمای انتخاب سیستم های اگزاست و فشار مثبت راه پله ها
 7. راهنمای انتخاب تجهیزات موتورخانه، برج خنک کن و اتاق پمپاژ

 

راهنمای انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیسات مکانیکی شامل سیستم های حرارتی و برودتی و تاسیسات مرکزی

 • در صورت انتخاب موتورخانه مرکزی، محاسبه و انتخاب دیگ ها و چیلر ها در قالب بلوک لود ارائه و پس از مقایسه با محاسبات بار تک تک فضاها ، دستگاه های مرکزی شامل دیگ ها و چیلر ها انتخاب گردد.
 • در صورت استفاده از سیستم های مستقل (پکیج های حرارتی و برودتی) محاسبات هر واحد به صورت مستقل و براساس نرم افزار ارائه گردد.
 • در صورت وجود استخر و تأسیسات جنبی ، بارهای حرارتی و برودتی تأسیسات فوق در تأسیسات مرکزی گنجانده شود.
 • اتاق تصفیه خانه ترجیحاً در رقوم پایین تر از کف استخر (حداقل ۵۰cm پایین تر از کف استخر )با پیش بینی نحوه دفع پس آبو یا کفشوی انجام گردد.
 • با هماهنگی گروه معماری و سازه جانمایی موتورخانه و تأسیسات جنبی کنترل و جهت ورود و خروج و بدون تخریب ساختمان دستگاه های موتورخانه مرکزی و تجهیزات سرمائی و گرمائی، استخر و جکوزی و دیزل ژنراتور درحال و آینده تجهیزات و دستگاه ها فضاهای لازم اخذ گردد.
 • فضای کافی جهت نصب، تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات موتورخانه، تصفیه خانه، پمپ خانه و برج خنک کن یا کولر آبی در نظر گرفته شود.
 • در صورت نصب دستگاه ها و وسایل سنگین و یا دارای ارتعاش نظیر چیلر، برج خنک کن، منابع آب و … سازه اصلی آن در نقشه های سازه لحاظ گردد.
 • محاسبات مخازن ذخیره اب و اتش نشانی برای ساختمان های بیش از ۴ طبقه و یا بیش از ۱۰ واحد با گنجایش دست کم ۱۲ ساعت و براساس ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در شبانه روز با ارائه جانمایی مربوطه و هماهنگی با گروه های معماری و سازه ارائه گردد.
 • جهت جانمایی مخازن ذخیره آب و آتش نشانی حتماً با گروه سازه و معماری هماهنگی های لازم به عمل آید.
 • نقشه های فونداسیون تجهیزات با ابعاد و کد ارتفاعی ارائه گردد.
 • فن کویل ها و داکت اسپلیت ها با اندازه واقعی در نقشه ها آورده شود.
 • ترجیحاً از بکار گیری فن کویل ها و اسپلیت های با فشار بالا در واحد های مسکونی خودداری به عمل آید.

 

۳- راهنمای انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیسات مکانیکی شامل سیستم های داکت ها و دودکش ها

 • پس از انتخاب سیستم ها، کلیه داکت ها و دودکش های تأسیساتی با ابعاد مناسب و جانمایی با مقیاس دست کم ۱:۵۰ ارائه گردد.
 • با توجه به دستورالعمل های مقررات ملی ساختمان، دسترسی به تأسیسات اجرا شده الزامی می باشد لذا ترجیحاً داکت های رایزر های اصلی آبرسانی، گازرسانی، سرمایش و گرمایش منابع انبساط، آتش نشانی، شیر های قطع و وصل هر واحد، در فضای مشاع و قابل دسترسی توسط کلیه واحدها و گروه سرویس و نگهدار قرار گیرد.
 • با تعبیه دریچه های مناسب، بازدید، کنترل و تعویض شیر آلات و لوله ها به راحتی در حال و آینده امکان پذیر گردد.
 • در صورت استفاده از سیستم های مرکزی، دودکش های موتورخانه با رعایت استاندارد مربوطه، ترجیحاً در فضای مشاع قرار گیرد.
 • اجرای رایزر دودکش در مسیر سرویس های بهداشتی، حمام ممنوع و از اجرای اتاق های خواب پیشگیری گردد.
 • با توجه به ایجاد کندانس در دودکش ها و کلاهک مربوطه و نشتی دوده و باقی مانده سیستم های احتراق ، از تغییر در رنگ نما از یکطرف و انبساط و انقباض در دودکش ها و تخریب نما، از اجرای دودکش ها در نماهای ساختمان خودداری گردد.
 • داکت ساختمانی رایزر لوله گاز طبیعی به صورت مستقل و به نحوی انتخاب گردد که ابتدا و انتهای آن به هوای آزاد ارتباط داشته باشد .
 • تهویه پارکینگ ها با رعایت کلیه مباحث مقررات ملی و توسط کانال های گالوانیزه منتهی به کوتاه ترین مسیر تا هوای آزاد انتقال نماید.
 • از عبور کانال های تهویه و یا اگزاست واحد ها از فضای واحد مجاور خودداری به عمل آید.
 • از اتصال اگزاست واحد های مجاور در یک طبقه به یکدیگر خودداری گردد.
 • حداقل سایز دودکش پکیج های مستقل آپارتمانی ۱۵ سانتی متر و سایز دودکش موتورخانه ها بر اساس ارتفاع از موتورخانه تا بام و ظرفیت حرارتی دیگ ارائه گردد.
 • در جاسازی پکیج ها، دودکش ها و ادامه آن ها تا بام، فاصله داشتن از پرده و شیشه و مواد آتش زا، عدم تداخل با اجاق گاز و در پناه بودن در مقابل باد غالب شهر و رعایت مبحث ۱۷ مقررات ملی لحاظ گردد.
 • محل دودکش ها در نقشه های معماری و داکت آن در سازه ارائه شود.
 • کنار هر سرویس یا سرویس ها مشترک، داکت جهت انتقال هوای اگزاست، نصب لوله های فاضلاب و ونت، داکت ها و دودکش ها با ابعاد هر پنج طبقه به ابعاد ۶۰ در ۴۰  سانتی متر منظور گردد. جهت سرویس های مشترک ابعاد فوق برای تا پنج طبقه حداقل ۸۰ در ۴۰  سانتی متر مفید در نظر گرفته شود.
 •  جهت طبقات بالاتر به ازای هر ۵ طبقه دیگر، ۵۰ درصد به ابعاد داکت در طول اضافه گردد.
 • کنار هر آشپزخانه داکت ها و دودکش ها جهت انتقال هوای اگزاست ، نصب لوله های فاضلاب و ونت، داکت با ابعاد هر پنج طبقه به ابعاد حداقل ۸۰ در ۴۰ سانتی متر منظور گردد. جهت سرویس های مشترک ابعاد فوق برای تا پنج طبقه حداقل ۱۰۰ در ۴۰ سانتی متر مفید در نظر گرفته شود.

 

۴- راهنمای انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیسات مکانیکی شامل سیستم آبسرد و گرم مصرفی و برگشت مصرفی

 • جدول مصارف بر اساس ضرایب مصرف واحد ها و مجموع کل ساختمان تنظیم و ارائه گردد.
 • الزام به زون بندی در ساختمان ها به تعداد طبقات، محل اتاق پمپاژ، تعداد واحد ها انجام پذیرد.
 • مطابق مقررات ملی هر واحد آپارتمان باید مجهز به شیر قطع و وصل و شیر یکطرفه باشد.
 • جنس مصالح مناسب تأسیساتی مطابق مقررات ملی ساختمان انتخاب گردد.
 • سایز بندی در نقشه ها در صورت استفاده از مصالح با سایزینگ متریک ، با همان سایز و در غیر این صورت سایزبندی با واحدهای انگلیسی ارائه گردد
 • در توضیحات اجرایی، با توجه به محاسبات طراح، فلاش تانک و یا شیر فشاری دقیقاً ارائه گردد.
 • محاسبات انتخاب اندازه لوله های آب مصرفی بر اساس حداکثر مصرف لحظه ای آب (S.F.U ) انجام گردد.
 • در طرح های دارای موتورخانه مرکزی اجرای لوله کشی برگشت آبگرم مصرفی الزامی می باشد.
 • رقوم اجرای لوله ها با هماهنگی گروه معماری حتماً ارائه گردد.
 • جهت جلوگیری از آسیب پذیری آتی لوله های قایم داخل دیوارها (خصوصاً لوله های ۵ لایه و یا پکس) مسیرها پیشنهاد گردد.
 • رایزر های اصلی آب سرد، آبگرم و برگشت مصرفی و رایزر های آتش نشانی در داخل داکت و در فضای مشاع قابل دسترسی کلیه واحد ها و گروه نگهدار و مدیریت ساختمان، بدون مزاحمت برای واحد ها باشد.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیسات مکانیکی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background