ads
ads
ads
ads

الزامات نصب کپسول آتش نشانی در خودرو و استاندارد ملی ۹۱۹۰

۲۱ تیر ۱۳۹۹(1409 روز پیش) 751 بازدید

دراین بخش از مقالات آتش نشانی در سایت مهندس ایران درباره الزامات نصب کپسول آتش نشانی در خودرو و استاندارد ملی ۹۱۹۰ توضیح خواهیم داد.

 

 

 

اصطلاحات و تعاریف

 

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر بکار می رود :

 

کپسول آتش نشانی

 

وسیله ای است که در هنگام وقوع آتش سوزی برای خاموش کردن یا کنترل آتش بکار می رود.
کپسول آتش نشانی، معمولاً از یک مخزن استوانه ای محتوی ماده ضد آتش تشکیل شده است که در هنگام عملکرد شیر کپسول در اثر فشار داخلی به سرعت تخلیه می شود.

 

کپسول آتش نشانی چند منظوره

 

نوعی از کپسول آتش نشانی است که به منظور خاموش کردن آتش ناشی از سوختن انواع مواد جامد و مایع اشتعال پذیر نظیر چوب،مواد پلیمری،بنزین و یا آتش سوزی تجهیزات الکتریکی کاربرد دارد.

کپسول آتش نشانی با پودر خشک شیمیایی

کپسول آتش نشانی است که در آن از یک پودر نرم و خشک شیمیایی نوع ۳ به عنوان ماده ضد آتش استفاده می شود. پودرمورد استفاده در این کپسول ها معمولاً از مواد شیمیائی با دانه بندی بسیار ریز که از اختلاط یک ماده شیمیایی به عنوان ترکیب اصلی و افزودنی هائی برای اصلاح خواص تشکیل شده است.

 

پودر خشک شیمیایی نوع ۳

براساس اصطلاحات و تعاریف مذکور در استاندارد ملی ایران شماره۳۴۳۴:سال۱۳۸۱پودری است که برای
خاموش کردن آتش گروه A,BوC استفاده میشود و معمولاً بر پایه مونوآمونیم فسفات می باشد.

گروه آتش A 

براساس گروه بندی مذکور در پیوست”پ” استاندارد ملی ایران شماره۳۴۳۴:سال۱۳۸۱ آتشی است که ناشی از سوختن مواد جامدی که ماهیت آلی دارند می باشد.عموماً در این گونه مواد سوختن با تشکیل ذغالی برافروخته همراه میباشد.

گروه آتش B 

براساس گروه بندی مذکور در پیوست”پ” استاندارد ملی ایران شماره۳۴۳۴:سال۱۳۸۱ آتشی است که ناشی از سوختن مایعات و جامداتی می باشد که به راحتی به مایع تبدیل می شوند.

گروه آتش  C 

براساس گروه بندی مذکور در پیوست”پ” استاندارد ملی ایران شماره۳۴۳۴:سال۱۳۸۱ آتشی است که
ناشی از سوختن موادگازی می باشد.

 

الزامات نصب کپسول آتش نشانی خودرو

 

نوع و مشخصات کپسول آتش نشانی مورد استفاده در خودروها

در خودروها باید از کپسول های آتش نشانی چند منظوره از نوع پودر خشک شیمیایی نوع۳ (ABC)
استفاده شود.الـزامات مربوط به این کپسول های آتش نشانی باید مطابق استاندارد ملی ایران شمـاره۸۶۹ :سال ۱۳۶۹ و الزامات مذکور در بند ۴-۴ این استاندارد باشد.

وزن و تعداد کپسول آتش نشانی مورد استفاده در خودروها

الزامات مربوط به وزن و تعداد کپسول آتش نشانی مورد استفاده در خودروها به شرح زیر می باشد:
گروه خودروهایM1 :
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۱ کیلوگرم
گروه خودروهای M2 :
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۵/۲ کیلوگرم
گروه خودروهایM3 :
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۵/۲ کیلوگرم
خودروهای ویژه حمل بار(گروه N )با وزن ناخالص از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلوگرم:
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۵/۲ کیلوگرم
خودروهای ویژه حمل بار(گروه N ) با وزن ناخالص باالاتر از ۵۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ کیلوگرم:
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۵ کیلوگرم
خودروهای ویژه حمل بار(گروه N) با وزن ناخالص بالاتر از ۱۴۰۰۰ کیلوگرم:
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۱۰ کیلوگرم یا کپسول هایی با وزن معادل؛بطوریکه دست
کم وزن یکی از کپسول ها حداقل ۵ کیلوگرم باشد.
خودروهای ویژه حمل بار(گروه N) که برای حمل سیالات قابل احتراق یا انفجار مورد استفاده قرار می گیرند:
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۱۴ کیلوگرم یا کپسول هایی با وزن معادل؛بطوریکه دست کم وزن یکی از کپسول ها حداقل ۵ کیلوگرم باشد.
یادآوری ـ منظور از وزن کپسول آتش نشانی، در بندهای فوق وزن خالص پودر داخل کپسول می باشد.

 

نحوه نصب کپسول آتش نشانی در خودروها

 

خودروهای ویژه حمل مسافر(گروهM)

کپسول آتش نشانی باید در داخل خودرو توسط پایه های مخصوص بطور محکم نصب شود.
پایه های نصب باید از جنسی ساخته شده باشند که باعث ایجاد خوردگی نشده و در مقابل این آسیب نیز مقاوم باشد.
نصب کپسول آتش نشانی باید بگونه ای باشد که:
الف- در زمان وقوع آتش سوزی، راننده یا هر سرنشین دیگری بتواند به آسانی به آن دسترسی پیدا نموده و در مدت حداکثر ۱۰ ثانیه آن را از پایه نگهدارنده جدا کند.
ب- با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۷۲ :سال ۱۳۸۲مغایرت بوجود نیاورد.
پ- کپسول آتش نشانی، بر عملکرد خودرو به لحاظ ایمنی، هیچ گونه تاثیر منفی ولو احتمالی نداشته باشد.
ت-در هیچ شرایطی کپسول آتش نشانی نصب شده خطری برای سرنشینان خودرو ازجمله برخورد سر آنها با کپسول یا ملحقات آن ایجاد نکند.
ث- کپسول آتش نشانی در برابر شرایط آب و هوائی(باران،نور آفتاب،رطوبت و غیره) که بر مشخصات ایمنی و عملکردی آن مؤثر می باشد محافظت شده باشد.
ج- در صورتیکه نیروی ایستایی معادل پنج برابر وزن ناخالص کپسول آتش نشانی به قسمت فوقانی آن اعمال شود، ملحقات نصب کپسول باید حداقل به مدت پنج دقیقه این نیرو را تحمل نمایند.

خودروهای ویژه حمل بار(گروهN)

کپسول آتش نشانی باید بر روی خودرو توسط پایه های مخصوص بطور محکم نصب شود.
پایه های نصب باید از جنسی ساخته شده باشند که باعث ایجاد خوردگی نشده و در مقابل این آسیب نیز مقاوم باشد.
نصب کپسول آتش نشانی باید بگونه ای باشد که:
الف- در زمان وقوع آتش سوزی، راننده یا هر سرنشین دیگری بتواند به آسانی به آن دسترسی پیدا کند.
ب- با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۷۲ :سال ۱۳۸۲و استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۴ :سال ۱۳۸۲مغایرت بوجود نیاورد.
پ- کپسول آتش نشانی، بر عملکرد خودرو به لحاظ ایمنی، هیچ گونه تاثیر منفی ولو احتمالی نداشته باشد.
ت-در هیچ شرایطی کپسول آتش نشانی نصب شده خطری برای سرنشینان خودرو ازجمله برخورد سر آنها با کپسول یا ملحقات آن ایجاد نکند.

ث- کپسول آتش نشانی در برابر شرایط آب و هوائی(باران،نور آفتاب،رطوبت و غیره) که بر مشخصات ایمنی و عملکردی آن مؤثر می باشد محافظت شده باشد.
ج-در صورتیکه نیروی ایستایی معادل پنج برابر وزن ناخالص کپسول آتش نشانی، به قسمت فوقانی آن اعمال شود،ملحقات نصب کپسول باید حداقل به مدت پنج دقیقه این نیرو را تحمل نمایند.

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل« الزامات نصب کپسول آتش نشانی در خودرو و استاندارد ملی ۹۱۹۰ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background