ads
ads
ads
ads

سیستم های اسپرینکلر

۱۰ تیر ۱۳۹۶(2513 روز پیش) 340 بازدید

سیستم اسپرینکلر خودکار یک وسیله جلوگیری و یا کنترل آتش سوزی است که هنگامی که عنصر فعال شده با گرمای آن تا حد مجاز دمای تعریف شده آن و یا بیشتر گرم شود ، به صورت خودکار عمل کرده و آب را در منطقه مشخصی تخلیه می کند .

 


 


دامنه کاری 

این استاندارد باید حداقل الزامات طراحی و نصب سیستم های اسپرینکلر آتش خودکار را فراهم کند  و سیستم های محافظت اسپرینکلر تحت پوشش این استاندارد را ارائه میدهد .

این استاندارد با این فرض نوشته شده که سیستم های اسپرینکلر باید برای محافظت در برابر آتش سوزی  که داخل ساختمان شروع شده است ، طراحی شود .
 

هدف 

هدف این استاندارد فراهم کردن میزان قابل قبولی از محافظت جانی و مالی در برابر آتش از طریق استانداردسازی الزامات طراحی ، نصب و آزمون سیستم های اسپرینکلر می باشد که شامل سرویس آتش نشانی اختصاصی ، سیستم های لوله کشی بر اساس اصول مهندسی صدا ، داده آزمون و تجربه میدانی است .

سیستم های اسپرینکلر و لوله های اصلی سرویس آتش نشانی اختصاصی ، سیستم های ویژه محافظت در برابر آتش اختصاص داده می شوند و نیازمند دانش و طراحی و نصب ماهرانه می باشند .
 

کاربرد 

این استاندارد ها باید برای موارد زیر به کار رود :

۱-مشخصه و کافی بودن منابع آب . ۲-  اسپرینکلرها . ۳ – اتصالات  . 4 – لوله کشی . ۵ – شبرآلات . ۶ – همه مواد و لوازم جانبی شامل نصب لوله های اصلی سرویس آتش نشانی .
 

این استانداردها برای محل آب لوله های ترکیبی به کار رفته هم برای سرویس آتش نشانی و هم موارد دیگر به علاوه کاربرد در سرویس آتشنشانی به تنهایی انجام می گیرد .


پیشینه 

مقررات این استاندارد منعکس کننده توافق درباره آنچه برای تأمین درجه قابل قبولی از محافظت در برابر خطراتی است که در این استاندارد در زمان انتشار ، مطرح شده است .

مگر در مواردی که به صورت دیگری مشخص شده است ، مقررات این استاندارد نباید برای تسهیلات ، تجهیزات ، سازه ها یا تأسیسات موجود یا مورد تائید برای ساخت یا نصب ، قبل از تاریخ اجرای این استاندارد به کار رود . در جایی که مشخص شده است مقررات این استاندارد باید عطف به ماسبق شود .

در مواردی که مقام قانونی مسئول ، تعیین می کند وضعیت موجود درجه غیر قابل پذیرشی از ریسک را نشان می دهد ، اجازه عطف به ماسبق کردن هر قسمت از این استاندارد را که مناسب فرض شده است ، دارد .

عطف به ماسبق الزامات این استاندارد در صورتی اجازه اصلاح خواهد داشت که برنامه و درخواست برای آن در حالت غیر عملی صلاحیت بررسی داشته باشد و تنها جایی که به وضوح شهود است که درجه ایمنی عاقلانه ای ارائه شده باشد .
 

معادل سازی

هدف این استاندارد به هیچ وجه جلوگیری از کاربرد سیستم ها ، روش ها یا وسایل هم تراز با کیفیت ، استحکام ، مقاومت در برابر آتش ، دوام و ایمنی برتر از آنهایی که در این استاندارد تجویز شده است ، نمی باشد .

سیستم ، روش و یا وسایل باید برای هدف مدنظر توسط یک مرجع ذیصلاح مورد تائید قرار بگیرد .


واحدها ونمادها

– واحدهای متریک اندازه گیری در این سیستم باید با سیستم متریک معدن شناخته شده مانند سیستم بین المللی واحدها (SI) مطابقت داشته باشد .

– دو واحد لیتر و نوار که در SI قرار ندارند ولی مورد تائید آن هستند و در استاندارد بین المللی حفاظت استفاده می شوند .

– این حداها با ضرایب تبدیل مورد استفاده قرار گیرند .

– اگر یک مقدار اندازه گیری به صورتی که در این استاندارد داده شده ، با مقداری معادل بر حسب واحدهای دیگر درک شود ، اولین باری که بیان شده باید به طور الزامی ارجاع داده شود .


فناوری جدید

هدف این استاندارد به هیچ وجه محدود کردن فن آوری های نو یا تنظیمات جایگزین نیست به شرطی که سطح ایمنی تجویز شده در این استاندارد ها کاهش داده نشود .

مواد یا وسایلی که بطور خاص برای این استاندارد طراحی نشده اند باید با توافق کامل با تمامی شرایط ، الزامات و محدودیت های مربوط به فهرست آنها ( گواهی نامه فنی یا استاندارد ) مورد استفاده قرار گیرند . ​
 

تعاریف رسمی NFPA

۱ – تائید شده (Approved) قابل پذیرش توسط مرجع ذی صلاح (مقام قانونی مسئول ).

۲ – مرجع ذی صلاح ( مقام قانونی مسئول ) (AHJ) Authority Having Jurisdiction  : سازمان ، دفتر و یا فرد مسئول جهت اجرای الزامات استاندارد و یا تائید مصالح ، تجهیزات ، نحوه نصب و یا فرآیندها .

۳ – ذکر شده در فهرست گواهی نامه فنی ( دارای استاندارد یا گواهی نامه فنی ) (Listed) : تجهیزات ، مواد و یا خدمات مشمول در فهرست منتشر شده توسط سازمان های مورد پذیرش مراجع قانونی ذیصلاح ، که مورد ارزیابی ( شامل بازرسی مواد و یا تولید تجهیزات مذکور در فهرست و ارزیابی خدمات به صورت دوره ای ) قرار می گیرند و فهرست های این سازمان های مورد پذیرش مراجع ذیصلاح بیانگر این موضوع است که تجهیزات ، مواد و خدمات مطابق با استانداردهای متناسب و مشخص بوده و یا مناسب بودن آنها برای هدف مشخصی مورد آزمایش قرار گرفته شده باشد .

۴ – باید ( Shall) : نشان دهنده الزامی بودن یک موضوع می باشد .

۵ – باید (Should) : نشان دهنده پیشنهاداتی می باشد که توصیه شده اند ولی الزامی نمی باشند .

۶ – استاندارد (Standard) : سندی که متن اصلی آن شامل مقررات اجباری با استفاده از واژه الزام آور «باید» جهت نشان دادن الزامات و یا به طور کلی هر آنچه که برای مرجع اجباری به وسیله استاندارد و کد دیگر جهت تطبیق با قوانین باشد .  مقررات غیر اجباری به عنوان الزامات از استاندارد تلقی نمی شوند و باید در ضمائم ، پیوست ها ، پاورقی ، نکات جهت اطلاع و دیگر صورت های مجاز ذکر شده در « کتاب راهنمای (شیوه نامه ) اسناد کمیته فنی NFPA» (Manual Of Style NFPA Technical Committee Documents) آورده شوند .

 

برای مطالعه متن کامل کتاب « سیستم های اسپرینکلر »، از بخش دانلود استفاده نمائید :

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background