ads
ads
ads
ads

معنا و مفهوم حرف N بر روی سیلندرهای دستگاه تنفسی و رنگ های سیلندر ها

۲۳ خرداد ۱۳۹۷(2168 روز پیش) 592 بازدید

حرف N  برگرفته از اولین حرف کلمه NORMATIVE    به معنی قانونی بوده و اشاره به این موضوع دارد که  رنگ های مورد استفاده در سیلندرهای قابل حمل مطابق با استاندارد اروپایی EN 1089-3 میباشد .

تمامی سیلندرهایی که مطابق با این استاندارد به وسیله رنگ علامت گذاری شده اند میبایست حرف N را در دو طرف شانه سیلندر در امتداد قطر و با رنگی متمایز از رنگ شانه سیلندر داشته باشند. اندازه و حرف N  میبایست همانند شکل زیر باشد.

رنگ های سیلندر

 

در کشورهایی که از این استاندارد تبعیت میکنند کاربرد حرفN  بر روی سیلندرهایی که از آن کشور خارج و به کشورهای دیگر فرستاده می شوند که رنگ مربوط به گاز مشخص شده در این استاندارد متفاوت از رنگی است که در کشور مقصد استفاده میشود ضروری است و مبین این موضوع می باشد که کشور مقصد نیز برای شناسایی محتویات سیلندر باید به استاندارد کشور مرجع رجوع کند. برای آشنایی بیشتر با استاندارد  EN 1089-3  این استاندارد ترجمه و در این مطلب گنجانده شده است.

 

مقدمه

رنگ های سیلندر اشاره به محتویات سیلندر دارد و همچنین مکمل برچسب های روی سیلندر هستند. سیستم علامت گذاری به وسیله رنگ ها برای شناسایی محتویات داخل سیلندر میباشد. زمانیکه امکان خواندن برچسب ها وجود نداشته باشد رنگ های سیلندر یک روش بسیار مهم برای شناسایی محتویات سیلندر هستند. مخصوصاً زمانیکه به علت نشتی امکان نزدیک شدن به سیلندر برای بستن شیر وجود نداشته باشد.

 

سیستم علامت گذاری به وسیله رنگ ها یک استاندارد اروپایی بوده و برای شناسایی گاز سیلندرهایی که در مصارف پزشکی و صنعت کاربرد دارند به ویژه سیلندرهایی که محتوی مخلوط گازی میباشند به کار برده می شود. این استاندارد در مورد سیلندرهای که شامل گاز LPG و مواد اطفاء حریق میباشند کاربرد ندارد.

اولین کاربرد علامت گذاری به وسیله رنگ شناسایی خطرات مرتبط با محتویات سیلندر میباشد. رنگ های شناسایی میبایست بر روی شانه سیلندر به کار برده شوند. بدنه سیلندر و شیر ممکن است برای اهداف دیگر رنگ آمیزی شوند. با این وجود به دلیل تفسیر غلط از خطر محتویات سیلندر میبایست از کابرد رنگ برای بدنه سیلندر خودداری نمود.

 

خصوصیات گاز

غیر از گازهایی که در بخش ۲ مشخص شده اند تمامی گازها و مخلوط های گازی میبایست به وسیله یک طبقه بندی رنگی مشخص شوند که اشاره به خواص محتویات داخل سیلندر دارد و علاوه بر این مطابق با لوزی خطر روی برچسب سیلندر باشد.

خواص و رنگ های سیلندر ها  بر اساس میزان خطر به ترتیب ذیل طبقه بندی شده اند:

۱-سمی و خورنده       زرد

۲-قابل اشتعال         قرمز

۳-اکسید کننده        آبی کمرنگ

۴-بی اثر             سبز روشن

توجه:رنگ سبز روشن نباید برای هوای استنشاقی استفاده شود

زمانیکه یک گاز و یا مخلوط گازی بیش از یک خطر خاص دارد در آن هنگام شانه سیلندر میبایست بر اساس خطر اصلی رنگ آمیزی شود. همچنین رنگ مربوط به خطر فرعی و ثانویه نیز میتواند بر روی شانه سیلندر به کار برده شود.

مثال:

۱-سمی و قابل اشتعال       زرد به علاوه قرمز

۲-سمی و اکسید کننده        زرد به علاوه آبی کمرنگ

هنگامی که دو رنگ بر وری شانه سیلندر استفاده میشود میبایست مطابق با شکل ۲ باشد.

 

رنگ های سیلندر

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « معنا و مفهوم حرف N بر روی سیلندرهای دستگاه تنفسی و رنگ های سیلندر ها » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background