ads
ads
ads
ads

کتاب What Went Wrong همراه با ترجمه فارسی تا فصل ۲۱

۲۰ فروردین ۱۳۹۸(1866 روز پیش) 790 بازدید

در این بخش فایل کتاب What Went Wrong به همراه ترجمه کامل آن، که شامل مباحثی درباره مخازن تحت فشار ، مخازن ذخیره سازی ، مشعل ها ، تانکرها و نفتکش ها و … می باشد برای کاربران گرامی سایت مهندس ایران ارائه شده است:

 

 

فهرست مطالب کتاب What Went Wrong

مقدمه کتاب What Went Wrong

پیشگفتار

۱- آمادگی جهت تعمیر و نگهداری :

۱-۱ . ایزولاسیون

۲-۱ . شناسایی

۳-۱ . رفع خطرات

۴-۱ . عدم پیروی از مراحل

۵-۱ .کیفیت تعمیر

 

 ۲ . تغییرات و اصلاحات :

۱-۲. تغییرات و اصلاحات هر راه اندازی

۲-۲ . تغییرات و اصلاحات جزئی

۳-۲ . تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در طول تعمیر و نگهداری

۴-۲ . تغییرات و اصلاحات موقتی

۵-۲ . تغییرات و اصلاحات تأیید شده

۶-۲ . تغییرات و اصلاحات در فرایند

۷-۲ . ابزارآلات جدید

۸-۲ . تغییرات و اصلاحات سیستم تولید

۹-۲ . تغییرات و اصلاحات تدریجی

۱۰-۲ . تغییرات و اصلاحات زنجیرهای

۱۱-۲ . کنترل تغییرات و اصلاحات

 

۳- حوادث ناشی از خطاهای انسانی :

۱-۳. مقدمه

۲-۳. حوادثی که از اشتباهات ساده و پیش و پا افتاده ناشی می شوند

۳-۳. حوادثی که میتوان با آموزش بهتر مانع بروز آنها شد

 

۴- برچسب گذاری

۱-۴. برچسب گذاری تجهیزات

۲-۴. برچسب گذاری دستگاه های ابزار دقیق

۳-۴. برچسب گذاری مواد شیمیایی

۴-۴. برداشت غلط از برچسب ها

 

۵- مخازن ذخیره سازی :

۱-۵. لبریز شدن مخازن ذخیره سازی

۲-۵ . افزایش بیش از حد فشار مخازن ذخیره سازی

۳-۵ . مکیده شدن به داخل

۴-۵ . انفجارات

۵-۵ .مخازن ذخیره سازی با سقف شناور

۶-۵.حوادث متفرقه

۷-۵. مخازن ذخیره سازی FRP

 

۶- مشعل ها :

۱-۶. انفجارات مشعل ها

۲-۶. مشعل های مسدود شده

 

۷. نشتی ها:

۱-۷. علل عمومی نشتی ها

۲-۷. کنترل نشتی ها

۳-۷. پخش مواد نشت شده روی آب یا زمین مرطوب

۴-۷. تشخیص نشتی ها

۵-۷. نشتی های دائمی

 

۸. گازهای قابل اشتعال مایع :

۱-۸. نشتهای عمده

۲-۸. نشتهای جزیی

۳-۸ . نشتهای دیگر

 

 ۹. اختلالات مربوط به لوله ها و مخازن تحت فشار :

۱-۹. اختلالات لوله

۲-۹ . اختلالات در مخازن تحت فشار

 

۱۰. تجهیزات دیگر :

۱-۱۰. دستگاههای سانترفیوژ

۲-۱۰. پمپها

۳-۱۰. کولرهای هوایی

۴-۱۰. شیرهای اطمینان

 

۱۱. ورود به مخازن تحت فشار :

۱-۱۱. مخازن تحت فشار که از مواد خطرناک پاک نشده اند

۲-۱۱. وارد نمودن مجدد مواد خطرناک به داخل مخازن تحت فشار

۳-۱۱ . مخازن تحت فشار که از منابع خطر جدا نشده اند

۴-۱۱ . ورود غیر مجاز

۵-۱۱. ورود به مخازن تحت فشار با فضای غیرقابل استنشاق

۶-۱۱. نجات

۷-۱۱. آنالیز هوای درون مخازن تحت فشار

 

۱۲. خطرات مواد معمولی :

۱-۱۲. هوای فشرده

۲-۱۲. آب

۳-۱۲. نیتروژن

۴-۱۲. روغنهای سنگین (شامل روغنهای انتقال حرارت)

 

 ۱۳. تانکرها و نفتکش ها :

۱-۱۳. لبریز شدن

۲-۱۳. پاره شدن شیلنگها

۳-۱۳. آتش سوزی و انفجار

۴-۱۳. گازهای مایع قابل اشتعال

۵-۱۳. هوای فشرده

۶-۱۳. سرازیر شدن (کج شدن) تریلرها

۷-۱۳. تخلیه یا پر نمودن تانکر از محل نامناسب

۸-۱۳. تماس با خطوط حامل برق

 

۱۴. آزمایش کلیدهای قطع کننده و سایر سیستم های حفاظتی :

۱-۱۴ . آزمایش بایستی کامل و جامع باشد

۲-۱۴ . کلیه ی تجهیزات حفاظتی بایستی آزمایش شوند

۳-۱۴ . زمان آزمایش میتواند بیش از حد لازم طولانی شود

۴-۱۴ . سیستم های حفاظتی نباید به خودی خود به وضعیت اولیه برگردند

۵-۱۴ . کلیدهای قطع کننده نبایستی بدون داشتن مجوز ار کارخانه انداخته شوند

۶-۱۴ . دستگاه های ابزاردقیق بایستی آنچه را که مورد نیاز است، مستقیماً اندازه گیری نمایند

۷-۱۴ . کلیدهای قطع کننده ویژه ی مواقع اضطراری هستند نه استفاده روزمره

۸-۱۴ . ممکن است با آزمایش نمودن به اشکلات پی برد

۹-۱۴ . برخی حوادث متفرقه

 

۱۵. الکتریسیته ی ساکن :

۱-۱۵ . الکتریسیته ی ساکن ناشی از مایعات جاری

۲-۱۵ . الکتریسیته ی ساکن حاصل از شیرهای فورانی (جت) آب و گاز

۳-۱۵ . الکتریسیته ی ساکن ناشی از مواد پلاستیکی و پودرها

۴-۱۵ . الکتریسیته ی ساکن ناشی از پارچه

 

۱۶. مواد ساخت :

۱-۱۶. استفاده از مواد نادرست

۲-۱۶ . به وجود آمدن هیدروژن در اثر خوردگی

۳-۱۶ . اثرات دیگر خوردگی

۴-۱۶ . از بین رفتن پوششهای محافظ

 

۱۷. روش های عملیاتی :

۱-۱۷ . فشار محبوس شده

۲-۱۷ . تمیز نمودن خطوط مسدود شده

۳-۱۷ . تنظیم نادرست شیر معیوب

۴-۱۷ . نامشخص بودن مسئولیتها

۵-۱۷ . ضعف های ارتباطات

۶-۱۷ . کار روی دریچه های آدم روی سرباز

 

۱۸ . جریان معکوس و سایر انحرافات پیش بینی نشده :

۱-۱۸ . جریان معکوس از یک دریافت کننده ی محصول با برگشت خط تخلیه به واحد

۲-۱۸ .جریان معکوس به داخل لوله های اصلی سرویس

۳-۱۸ . جریان معکوس از میان پمپها

۴-۱۸ . جریان معکوس راکتورها

۵-۱۸ . جریان معکوس از لوله های تخلیه ی مایع

۶-۱۸ . سایر انحرافات

۷-۱۸ . روشی جهت پیش بینی انحرافات

۸-۱۸ .  مطالعه قابلیت عملکرد و خطر (HAZOP) برای تانکرها

 

۱۹. نمیدانستم که :

۱-۱۹ . آمونیاک میتواند منفجر شود

۲-۱۹ . آزمایشات فشار هیدرولیکی میتواند خطرناک باشد

۳-۱۹ . موتورهای دیزلی باعث اشتعال مواد نشتی می شوند

 

۲۰. مشکلاتی در رابطه با کنترل کامپیوتری :

۲۰-۱ . خطاهای نرم افزاری و سخت افزاری

۲۰-۲ . برخورد با کامپیوتر به عنوان یک جعبه ی سیاه

۲۰-۳ . قضاوت نادرست در مورد نوع عکس العملی که اپراتورها خواهند داشت

۲۰-۴ . سایر مسائل و مشکلات

 

۲۱. شما چه کاری میتوانید انجام دهید:

۱-۲۱ . حادثه ی بوپال (Bhopal)

۲-۲۱ . مخزنی که پرواز کرد

۳-۲۱ . جانمایی تأسیسات

۴-۲۱ . تجهیزات الکتریکی در محوطه های خطرناک

۵-۲۱ . آیا شکر خطر انفجار دارد؟

۶-۲۱ .جابجایی و نگهداری مواد خطرناک

۷-۲۱ . خطرات موجود در دستگاهها و تجهیزات متروکه و بدون استفاده

۸-۲۱ . چه اتفاقی میافتد وقتی برق قطع میشود

۹-۲۱ . آیا پمپ آب منفجر میشود؟

۱۰-۲۱ . قدرت هوا

۱۱-۲۱ . یادآوری حادثه ی پایر آلفا (Piper Alpha)

۱۲-۲۱ . چرا این والو باز نمی گردد؟

۱۳-۲۱ . یکپارچگی مکانیکی در هنگام نصب لوله های باریک

۱۴-۲۱ . سرپوشها و درپوشها – سرانجام یک روز آنرا فراموش خواهید کرد!!

 

فصل اول کتاب What Went Wrong

آمادگی جهت تعمیر و نگهداری

در صفحات ذیل حوادثی تشریح میگردند که به دلیل آماده نبودن تجهیزا ت جهت تعمیر به وقوع پیوسته اند.

گاهی تجهیزات از مواد خطرناک جدا نشده یا به خوبی شناخته نمی گردند به طوریکه اشتباهاً دستگاه دیگری به جای دستگاه اصلی باز شده و برخی اوقات مواد خطرناک پاک نشده اند.

۱-۱: ایزولاسیون

۱-۱-۱: کوتاهی در ایزوله کردن

پمپی جهت تعمیر باز گردید. هنگام برداشتن درپوش، روغن با دمایی بالاتر از دمای خود اشتعالی به بیرون سرازیر و آتش سوزی مهیبی آغاز گشت. بر اثر این حادثه سه نفر کشته شده و واحد به طور کلی ویران شد. بررسی تکپاره های باقیمانده پس از آتش سوزی نشان داد که شیر مکش پمپ، باز و شیر تخلیه بسته بوده است.

تا هنگامی که مجوز کار در ساعت ۸  صبح روز حادثه صادر شود، پمپ چندین روز در انتظار تعمیر به سر می برده است. سرکارگری که مجوز کار را صادر کرده بود بایستی قبل از تعمیر پمپ، بسته بودن شیرهای تخلیه و مکش و باز بودن شیر تخلیه ی مایع را چک می نمود. او ادعا نموده که آنها را چک کرده است یا حافظه ی او اشتباه نموده و یا پس از بازرسی شیرها و قبل از شروع کار شخصی شیر تخلیه را بسته و شیر مکش را باز کرده است. زمانی که شیرها بسته شده اند، بر روی آنها هیچ علامتی وجود نداشته که گویای علت بسته شدن آنها باشد. ممکن است اپراتوری شیر مکش را باز نموده و شیر تخلیه را بسته باشد به طوری که پمپ در صورت نیاز بتواند سریعاً روی خط قرار گیرد.

عامل مهم و اساسی این بود که تعمیرکاران در ابتدا قصد داشتند که فقط روی یاتاقان های پمپ کار کنند. هنگامی که آنان دریافتند که بایستی پمپها را باز نمایند، این مسئله را به گروه فرایند گوشزد کردند اما در زمینه ایزولاسیون به بررسیهای بیشتر نپرداختند.

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل های لاتین و ترجمه فارسی « کتاب What Went Wrong » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background