ads
ads
ads
ads

استاندارد پر کردن و جابه جا نمودن ایمن سیلندرهای هوای فشرده یا نیتروژن پینت بال

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸(1830 روز پیش) 1,594 بازدید

در این استاندارد روش های اجرایی اساسی در مورد جابه جایی ایمن و پر کردن سیلندرهای هوای فشرده کوچک (به غیر از سیلندر تغذیه اصلی) پینت بال که معمولا همراه یک تفنگ پینت بال برای رانش گلوله پینت بال به کار می روند، ارائه شده است.

 

فهرست مندرجات

آشنایی با سازمان ملی استاندارد

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

پیشگفتار

مقدمه

۱- هدف ودامنه کاربرد

۲- مرجع الزامی

۳- اصطلاحات، تعاریف

۴- ملاحظات کلی

۵- رابط های پر کردن

۶- بازرسی سیلندرهای هوای فشرده

۷- روش اجرایی پر کردن نیتروژن / هوای فشرده

پیوست الف (اطلاعاتی)- نمونه هایی از انواع مهر روی سیلندر پینت بال

 

مقدمه

در این استاندارد روش های اجرایی اساسی در مورد جابه جایی ایمن و پر کردن سیلندرهای هوای فشرده کوچک (به غیر از سیلندر تغذیه اصلی) پینت بال که معمولا همراه یک تفنگ پینت بال برای رانش گلوله پینت بال به کار می روند، ارائه شده است.

این استاندارد مطابق با فن آوری کنونی در زمینه پر کردن گاز فشرده تدوین شده است. اگر اطلاعات اساسی به دست آید که نیاز به تجدید نظر الزامات موجود یا اضافه کردن الزامات جدید را توجیه کند، این استاندارد تجدید نظر خواهد شد.

 

پینت بال – پرکردن و جا به جایی ایمن سیلندرهای نیتروژن یا هوای فشرده مورد استفاده در پینت بال – آیین کار

 

هدف و دامنه کاربرد

۱- هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های اجرایی اساسی در مورد جابه جایی ایمن و پر کردن سیلندرهای هوای فشرده کوچک (به غیر از سیلندر تغذیه اصلی) پینت بال که معمولا همراه یک تفنگ پینت بال برای رانش گلوله پینت بال به کار می روند، می باشد. مسائل مرتبط با پر کردن، انبارش و جابه جایی سیلندرهای تغذیه که ممکن است از آنها برای پرکردن سیلندر پینت بال کوچکتر استفاده شود، در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی گیرند.

۲- در این استاندارد، روش های اجرایی پر کردن هوای فشرده به روش پر کردن سیلندر فشار که عمدتا در میدان پینت بال و یا توسط کاربران فروشگاه استفاده می شود، ارائه شده است.

۳- این استاندارد، بقیه مقررات و الزامات ایمنی ملی را نقض نمی کند.

۴- مقادیر بیان شده در واحد های SI باید به عنوان استاندارد در نظر گرفته شوند. مقادیر ارائه شده درون پرانتزها تنها جهت اطلاع ذکر شده اند.

۵- این استاندارد، تمام موارد ایمنی مرتبط با جابه جایی و پر کردن سیلندرهای کوچک پینت بال را بیان نمی کند. بنابراین وظیفه کاربر استاندارد است تا قبل از استفاده، موارد ایمنی و اقدامات بهداشتی مناسب را تامین و محدودیت های اجرایی آن را مشخص نماید.

 

اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می روند:

۱- دریچه تخلیه

دریچه ای که قسمتی از مجموعه رابط پر کردن است و از آن برای تخلیه گاز از سیلندر پینت بال و رابط پر کردن (در صورتی که از گاز پر شده باشد) استفاده می شود.

 

۲- رابط پر کردن

وسیله ای که برای اتصال به سیلندر تغذیه و سیلندر پینت بال و تسهیل در امر پر کردن سیلندر پینت بال طراحی شده است.

 

۳- گلوله پینت بال

یک گوی کروی متشکل از پوسته و محتوی، که معمولا به قطر ۱۷/۳mm و مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷۰۰ بوده و برای پرتاب شدن از تفنگ پینت بال منطبق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۷۰۱ طراحی شده است.

 

۴- ملاحظات کلی

 • اشخاصی که عمل پر کردن هوای فشرده را نجام می دهند، باید در مورد خطرات مرتبط با نیترژن و یا هوای فشرده آموزش دیده باشند.
 • همواره در هنگام پر کردن سیلندرهای هوای فشرده از دستکش های ضخیم و عینک محافظ استفاده شود.
 • همواره در جایگاه پر کردن، مواد مورد نیاز از داده برگ های ایمنی مواد (MSDS) موجود باشد.
 •  همواره تمامی دستورالعمل های مربوط به رابط پر کردن، مطالعه و تفهیم شود.
 • از وجود تهویه مناسب در محل پر کردن اطمینان حاصل شود.
 • سیلندر دریافتی ( سیلندر پینت بال ) باید از نوع قابل پر کردن مجدد بوده (یک بار مصرف نباشد) و فشار مجازی که سیلندر به طور ایمن قادر به تحمل آن است روی سیلندر مهر شده یا نشانه گذاری شده باشد.
 • سیلندرهای تغذیه باید مثلا از طریق بسته شدن به دیوار یا یک سازه ثابت مشابه دیگر، به طور ایمن در جای خود تثبیت شده و نگه داشته شوند (یعنی به طور آزاد رها نباشند)

 

۵- رابط های پر کردن

۱-۵ توصیه می شود رابط های پر کردن و تجهیزات مرتبط، دارای مقادیر اسمی مشابه با مخزن تغذیه باشند.

۲-۵ توصیه می شود از رابط های پر کردن نیتروژن یا هوای فشرده، یا هردو، که صرفا مخصوص صنعت پینت بال است استفاده شود.

۳-۵ تولید کننده یا توزیع کننده رابط های پر کردن باید همراه با محصول، دستورالعمل های به کاری را نیز ارائه کند.

۴-۵ توصیه می شود رابط های پر کردن توسط هشدارهای ایمنی زیر نشانه گذاری  یا برچسب گذاری شوند:

 • پیش از استفاده، دفترچه راهنمای کاربر مطالعه شود.
 • تنها برای نیتروژن یا هوای فشرده استفاده شود.
 • برای اکسیژن استفاده نشود.
 • در صورت عدم استفاده، دریچه مخزن تغذیه اصلی بسته شود.
 • (پس از استفاده ) سامانه (رابط پر کردن) تخلیه شود.
 • به رابط پر کردن، سیلندر و رگولاتور / دریچه ، هرگز روغن اضافه یا تزریق نکنید.

 

۶- بازرسی سیلندر پینت بال

۱-۶ از اتصال ناسب رگولاتور به سیلندرهای هوای فشرده اطمینان حاصل شود.

۲-۶ از مناسب بودن و قابل استفاده بودن شرایط رگولاتور اطمینان حاصل شود.

 •  از نصب صحیح سوپاپ اطمینان مناسب اطمینان حاصل شود.

۳-۶ وضعیت سیلندر قبل از هر مرتبه پرکردن با چشم بازرسی شود.

 • سیلندرها باید با نشان حمل و نقل معتبر (مثل آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک وزارت راه و ترابری – سازمان حفاظت محیط زیست یا DOT یا TC) فشار کاری، کد یا نام تولید کننده، سماره سریال، تاریخ انجام آزمون هیدرواستاتیک، مهر زده یا برچسب گذاری شده باشد.
 • فشار مجاز برچسب خورده یا مهر شده رو سیلندر حداقل باید ۲۰۶۸۴/۲۷۱kPa یا بیشتر باشد.
 •   سیلندرها باید در شرایط مناسب باشد: فاقد برچسب ها، رنگ، اکسید آندی، فرورفتگی ها، خراشیدگی ها یا کنده کاری ها باشد.
 • پرداخت کردن یا صیقل دادن سیلندرها توصیه نمی شود.
 • مجموعه سوپاپ اطمینان باید الزامات استاندارد ملی ایران ۱۸۷۰۸ را برآورده کند.

– سیلندرهایی که دارای رگولاتورهای فاقذ سوپاپ اطمینان یا مکانیزم آزادسازی فشار هستند، نباید پر شوند (شکل ۱)

 

 

– توصیه می شود مجموعه سوپاپ اطمینان یا آزادسازی فشار، مستحکم بوده و مجاری رویت پذیر آزادسازی فشار، فاقد گرفتگی باشند. (شکل ۲)

 

 

– تمامی دریچه های رگولاتور باید دارای سوپاپ اطمینان مناسب منطبق با الزامات سری استانداردهای ملی ایران شماره ۹۸۹۳ (یا استاندارد DOT 49 CFR) باشند.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « پر کردن و جابه جا نمودن ایمن سیلندرهای هوای فشرده یا نیتروژن  » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background