ads
ads
ads
ads

تهـویه در آتـش نشانی | تهویه در عملیات اطفاء حریق | تهویه طبیعی

۲۰ تیر ۱۳۹۷(2203 روز پیش) 5,065 بازدید

عمل جابجایی هوا (یا هوا رسـانی ) را  تهـویه گویند امــا در آتش نشانی مجموع عملیاتی که جهت خارج کردن دود ، هوای داغ و گازهای سمی ، غبارات و محصولات حریق از محیط حریق زده، با استفاده از هوای تازه و جایگزین نمودن هوای تازه صورت می پذیرد را تهـویه در آتـش نشانی گویند . بعبارتی دیگر  تهویه کـاری برنامه ریزی شده، روشـمند، منظم و سیستماتیک در جابجایی یا انتقال فـشـار، جابجایی حرارت، دود، گـازها و حتی در برخی موارد، انتقـال شعله از یک منطقه محصور، از طریق راهی معـین شـده می باشد .

 

مزایای تهـویه در آتـش نشانی

۱-کمک به فرار ساکنین و مصدومین، از محل حریق و نیز هوا رسانی به افرادی که بر روی زمین افتاده اند، صورت می پذیرد .

۲- محل مصدوم زودتر شناسایی شده، عملیات نجات راحت تر می شود .

۳-افزایش ایمنی آتش نشانان و کاهش آسیب به آنان و  مصدومین .

۴-اطفاء سریع و آسانتر آتش توسط آتش نشانان، زمان عملیات آتش نشانی کاهش می یابد .

۵-بالا بردن قدرت دید آتش نشانان .

۶- با توجه به افزایش دید، استفاده از تجهیزات ایمن تر می باشد .

۷-محدود کردن توسعه آتش سوزی (جلوگیری از گسترش آتش، با توجه به عملیات سریع در کنترل و اطفـاء حریق ).

۸-کاهش مصرف مواد اطـفائی .

۹-با انجام تهویه مناسب می توان خطر بک درفت را  از بین برد .

۱۰- کاهش خسارات به اموال در محل .

تهـویه در آتـش نشانی مناسب در لحظات اولـیه آتش سوزی منجر به ایجاد هوایی تازه، سالم و نیز کاهش ریسک خطر برای آتش نشانان می شود، همچنین باعث میشود تا عملیات جستجو و انجام عملیات آتش نشانی سریع تر، ایمن و کاملتر انجام گردد، از مزیت های دیگر تهویه، کـاهش سریع دما و کاهش سطح منواکسیدکربن درسرتا سر محل حریق می باشد.

 

تهـویه و کاهش دمـا  

ابتـدا زمانی که در مرحله اولیه از یک آتش سوزی، آتش نشانان با یک حریق مواجهه می شوند، شدت حریق بالاست امـا پس از استفاده از تهویه تاکتیکی، شدت آتش سوزی کاهش می یابد.

 

 توجه : امکان دارد با تامین هوا به محل حریق، گسترش آتش سوزی را در پی داشته باشید لذا نسبت به ایتهـویه در آتـش نشانی

 

تهـویه در آتش نشانی به دو صورت کلی انجام می شود :        

الف) طبیعی : با استفاده از انرژی بـاد موجود در محل تهویه ( هوا رسانی به محل حریق یا محل مملو از دود  ) انجام می شود . 

ب)مکانیکی: با استفاده از فن یا یک وسیله مکانیکی تهویه انجام می شود. هنگامیکه تهویه طبیعی برای محل کافی نباشد، انجام تهویه مکانیکی ضروریست، به هر حال گاهی اوقات انجام تهویه مکانیکی، جهت کمک به تهویه طبیعی الزامی به نظر می رسد.

چنانچه تهویه با استفاده از بـاد موجود در منطقه یا محل صورت پذیرد، تهویه را طبیعی می گویند. 

  (پشت ساختمان ) فشار کم                       ( جهت وزش باد )  فشار زیاد

 

تهـویه در آتـش نشانی - تهویه طبیعی

 

از طریق شکل بالا می توان مشاهده نمود که در تهویه طبیعی، یک طرف ساختمان دارای فشـار زیـاد و در طرف دیگر فشار کمی وجود دارد. شناسـایی جهت وزش بـاد، در مراحل اولیه توسط فرمانده گروه می تواند به انجام تهویه طبیعی افراد آتش نشان کمک کند، همچنین راحت ترین راه برای جابجایی یا خارج کردن دود و محصولات حریق از سـاختمان، انجام تهویه طبیعی است که به دستور فرمانده تعیین می گردد.

 

هنگام تهویه طبیعی به چه نکاتی باید توجه شود:       

۱- پوشیدن لباس های حفاظت فردی و نیز حفظ ایمنی افراد صحنه حریق الزامی است.

۲- توجه به قدرت و سرعت وزش بـاد ضروری می باشد.

۳- توجه به جهت وزش  بـاد هنگام انجام تهویه اهمیت دارد.

۴- ابتدا خروجی دود را باید در محل مناسب ایجاد نمود، سپس قرار دادن یک سرلوله شارژ شده آمـاده، در قسمت خروجی  بیرون ساختمان، الزامی است، پس از آن اقدام به تهویه محل گردد.

۵-اندازه خروجی دود بهتر است به اندازه ورودی هوا و یـا  75%  ورودی هـوا یـا به اندازه نصف اندازه ورودی هوا باشد، بر اساس قانون چـارل ، هنگامی که دمای یک محیط بسته، افزایش یابد، فشـار داخلی آن محیط افزایش می یابد، بنابراین در هنگام بروز آتش سوزی در یک محیط بسته، فشار داخلی محیط افزایش یافته، دود و محصولات حریق با فشار به خارج از محیط کشیده می شوند. در هنگام آتش سوزی اگر اندازه خروجی دود بزرگتر از ورودی هوا باشد، خروج دود، بدون فشـار از محل صورت می گیرد و در برخی شرایط آب و هوائی، امکان دارد دود از محل خارج نگردد . در تهویه عمودی بهتر است اندازه خروجی دود به اندازه ورودی هوا در نظر گرفته شود ، در چنین وضعیتی محصولات حریق بـا توجه به چگالی کمتر و سبکی اشان، از قسمت خروجی محل حریق، خـارج می شوند . به هرحال اندازه خروجی  تابع شرایط جوی و آب و هوائی منطقه، نوع تهویه، وضعیت ساختمان، تاکیتک متخذه و … دارد .

۶-همکاری و انجام ارتباطات بی سیمی بین افراد تیم در هنگام انجام تهویه ضروری است .

۷-توجه به وضعیت رطوبت هوا، بارندگی و … اهمیت دارد.                

۸-توجه به تغییرات دمای داخل و خارج سـاختمان ضروری است. 

 

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل « تهـویه در آتـش نشانی | تهویه در عملیات اطفاء حریق» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background