ads
ads
ads
ads

استاندارد خاموش کننده های قابل حمل ( بر اساس NFPA 10)

۱۳ آبان ۱۳۹۸(1722 روز پیش) 1,303 بازدید

در این بخش از مقالات ایمنی و آتشنشانی در سایت مهندس ایران درباره استاندارد خاموش کننده های قابل حمل ( بر اساس NFPA 10) توضیح خواهیم داد.

 

NFPA 10 : استاندارد خاموش کننده های قابل حمل

(Standard for Portable Fire Extinguishers)

کلیات Chapter 1 Administration
نشریات مرجع Chapter 2 Referenced Publications
تعاریف Chapter 3 Definitions
نیازمندی های عمومی Chapter 4 General Requirements
انتخاب نوع خاموش کننده های قابل حمل Chapter 5 Selection of Portable Fire Extinguishers
نصب خاموش کننده های قابل حمل Chapter 6 Installation of Portable Fire Extinguishers
بازرسی، نگهداری و تعمیر و شارژ مجدد خاموش کننده های قابل حمل Chapter 7 Inspection, Maintenance, and Recharging of Portable Fire Extinguishers
تست هیدرواستاتیک Chapter 8 Hydrostatic Testing
موارد تشریحی Annex A Explanatory Material
نشانه گذاری پیشنهادی جهت نمایش قابلیت و تناسب خاموش کننده با کلاسه بندی نوع آتش Annex B Recommended Markings to Indicate Extinguisher Suitability According to Class of Fire
انتخاب خاموش کننده Annex C Fire Extinguisher Selection
نحوه عمل و استفاده از خاموش کننده Annex D Operation and Use
توزیع و تقسیم Annex E Distribution
انتخاب تجهیزات اطفاء حریق مسکونی Annex F Selection of Residential Fire-Extinguishing Equipment
کلاسه بندی خاموش کننده ها و درجه بندی سیستم ها Annex G Extinguisher Classification and Rating System
شرایط انتخاب Annex H Conditions of Selection
دستورالعمل های تعمیر و نگهداری Annex I Maintenance Procedures
مشخصات نوعی تجهیزات مستعد تولید کننده هوای خشک Annex J Typical Specification of Equipment Capable of Producing Dry Air
مراجع اطلاعاتی Annex K Informational References
تعابیر قانونی و رسمی Formal Interpretations

 

فصل اول: کلیات

 • دامنه کاربرد:

این استاندارد مقدمات لازم جهت انتخاب(Selection)، نصب(Installation)، نظارت و بازرسی(Inspection)، تعمیر و نگهداشت(Maintenance)، و تست تجهیزات اطفاء حریق قابل حمل را فراهم می نماید.

 • هدف:

این استاندارد به منظور استفاده و راهنمایی اشخاص مرتبط با فرآیندهای انتخاب، خرید، نصب، تأیید، درجه بندی، طراحی، تعمیر و نگهداشت تجهیزات اطفاء حریق قابل حمل، فراهم شده است.

 

واحد های اندازه گیری و ضرایب تبدیل آن در جدول شماره ۱-۱ آمده است.

 

خاموش کننده های قابل حمل

 

Metric Units of Measurement

 

قبل از شروع فصل جدید به ارائه یک سری از اصطلاحات و اختصارات می پردازیم تا در آینده هرگاه به این عبارات رسیدیم از علائم و واژه های اختصاری آن اسنفاده نماییم

Fire Extinguisher : خاموش کننده آتش = F.E

Extinguishing Agent : عامل خاموش کننده = Agent یا عامل

کف اطفاء حریق فیلمی شکل از نوع آبی (Aqueous Film-Forming Foam) = AFFF

کف اطفاء حریق فیلمی شکل از نوع فلوئوروپروتئین

Foam) (Film-Forming Fluoroprotein = FFFP

صفحه الصاقی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاموش کننده آتش = name plate

ضمناً درمورد تعاریفی که در فصول بعد ذکر می شود درصورت لزوم از اصطلاح لاتین آن استفاده می گردد.

 

فصل سوم: تعاریف و مشخصات

 • کلیات:

دامنه شمول تعاریف این فصل، عناوین استفاده شده در این استاندارد را در برمی گیرد و جهت اطلاعات بیشتر و تعاریف کاملتر می توان به کتب مرجع دیگری نظیر فرهنگ لغات Webster نیز مراجعه نمود.

 • تعاریف اداری و رسمی NFPA
 • تعاریف و مشخصات کلی و عمومی:
 • ANSI(American National Standards Institute): انستیتواستانداردهای ملی امریکا
 • Antifreeze Charge: شارژ ضد یخ
 • دی اکسید کربن: یک گاز بی اثر غیر رسانا، بی بو و بی رنگ که ماده مناسبی جهت اطفاء حریقهای کلاس B و C می باشد.
 • مواد شیمیایی خشک ( Dry Chemical ): پودر ترکیبی از ذرات خیلی ریز که معمولاً برپایه بیکربنات سدیم، بیکربنات پتاسیم یا فسفات آمونیوم بوده و با یکسری مواد ذره ای خاص، مخلوط شده تا در برابر فشردگی و جذب رطوبت مقاوم بوده و قابلیت جریان یافتن مناسب را داشته باشد.
 • مواد شیمیایی مرطوب (Wet Chemical): یک محلول آبی از نمکهای آلی یا معدنی که بعنوان عامل اطفاء حریق می تواند با مواد قابل احتراق ترکیب گردد.

سیستم بازیافت بسته مواد شیمیایی خشک (Dry Chemical Closed Recovery System): یک سیستم که به روشی معین ساخته شده تا اجازه نفوذ مواد خارجی را به داخل عامل بازیافت شده نداده و از آلودگی عامل بازیافتی جلوگیری می کند.

 • سیستم بازیافت بسته مواد هالوژنه (Halogenated Closed Recovery System) : سیستمی که جهت انتقال عوامل هالوژنه میان E ها، جریانهای حامل و نیز شارژ مجدد و بازیافت حامل ها ، بصورتی که عوامل هالوژنه به محیط (اتمسفر) گریزی نداشته باشند، بکار می رود.
 • سیلندرهای فشار پایین: سیلندرهای حاوی Agent، نیتروژن، هوای فشرده یا دیگر گازهای فشرده که فشار عملیاتی ۵۰۰ psi یا کمتر در دمای ۷۰° F (21° C) دارند.
 • سیلندرهای فشار بالا: سیلندرهای حاوی نیتروژن، هوای فشرده، دی اکسید کربن یا دیگر گازها که فشار عملیاتی بالاتر از ۵۰۰ psi در دمای ۷۰° F دارند.
 • پودر خشک(Dry Powder) : مواد جامد پودری یا گرانولی شکل که جهت اطفاء حریق کلاس D فلزات قابل احتراق استفاده می شوند.
 • پایش یا مونیتورینگ الکترونیکی(Electronic Monitoring) : یک روش ارتباط الکترونیکی( انتقال داده ها و اطلاعات) بین یک اطفاء کننده و سیستم یا تجهیز مونیتورینگ الکترونیکی
 • محل اتصال E (Extinguisher Bracket): ابزار نگهداری F.E که طراحی شده تا یک مدل F.E خاص را فیکس و محکم بر روی سطوح مختلف بوسیله قطعات یا وسایل تسمه ای شکل نگهداری نماید.
 • کابینت E (Extinguisher Cabinet) : یک محفظه سریع الوصول و قابل سناسایی که تجهیزات اطفاء حریق را نگهداری و حفاظت می نماید.
 • Extinguisher Hanger : ابزاری که جهت نگهداری E بصورت عمودی بر روی سطح دیوار استفاده می شود.
 • Extinguisher Inspection : یک چک سریع درمورد E که وضعیت فعال نشدگی آنرا مورد بررسی قرار می دهد.
 • Extinguisher Maintenance : یک معاینه و آزمایش کامل E که حداکثر تضمین کارکرد مؤثر و مطمئن F.E را مشخص می نماید.
 • Flammable Liquids of Appreciable Depth : مایعات قابل اشتعالی که دارای عمق قابل ارزیابی بیش از ¼ in باشند.
 • Halogenated Agents : عوامل هالوژنی که طبق این استاندارد شامل این موارد هستند:
 • هالوکربنها(Halocarbons) : شامل هیدروکلروفلوئورکربن(HCFC)، هیدرو فلوئوروکربن(HFC)، پرفلوئوروکربن(PFC) و فلوئورویدوکربن(FIC)
 • هالون ها (Halons): شامل برموکلرودی فلوئورومتان(Halon 1211) برموتری فلوئورومتان(Halon 1301) و مخلوط Halon 1211 و Halon 1301 (Halon1211/1301)
 • تست هیدرواستاتیک: تست فشاری یک خاموش کننده جهت بررسی مقاومت در برابر شکستگی ناخواسته
 • Loaded Stream Charge: یک سیال خاموش کننده برپایه آب که از یک نمک فلز قلیایی بعنوان کاهش دهنده نقطه انجماد در آن استفاده می گردد.
 • فشار سرویس E : فشار عملیاتی نرمال که روی سیلندر یا name plate یک F.E مشخص شده است.
 • سرویس نمودن : انجام عملیات تعمیر، شارژ مجدد یا تست هیدرواستاتیک بر روی یک E
 • Travel Distance : فاصله پیاده روی واقعی از هر نقطه به نزدیکترین E
 • Wetting Agent: یک کنسانتره که به آب اضافه می شود تا کشش سطحی آن را کاهش داده و قابلیت نفوذ و اسپری شدن آن را افزایش دهد.

 

تعاریف و مشخصات خاموش کننده ها

 

 • Cartridge/Cylinder-Operated Fire Extinguisher : Eهایی که گاز خروجی از آن در یک محفظه جداکننده از محفظه Agent قراردارد.
 • Eهای قابل شارژ مجدد: F.Eهایی که قابلیت تعمیر کامل شامل بازرسی فشار داخلی ظرف، جداسازی کلیه اجزاء استاندارد و Sealها، و تست هیدرواستاتیک را داشته باشند.
 • خاموش کننده های مسکونی مورد استفاده عموم(General Use Residential F.E ) : یک E که بصورت خاص بازرسی و تست شده و جهت استفاده در داخل و خارج منزل کاربرد دارد.
 • خاموش کننده های مسکونی با هدف خاص: یک E که طراحی و تست شده تا برای نوع ویژه ای از خطرات کاربرد داشته باشد که این نوع خطر با برچسب مشخصی، تعیین گردیده است.
 • خاموش کننده های خودخروج(Self-Expelling F.E) : Eهایی که درآن Agent، فشار بخار کافی برای خروج خودبخودی در دمای عملیاتی نرمال را داشته باشد.
 • خاموش کننده های فشار نگهدار (Stored-Pressure F.E): Eهایی که مواد اطفاءکننده و گاز خروجی، هردو در یک محفظه تحت فشار نگهداری می شوند.

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF « استاندارد خاموش کننده های قابل حمل ( بر اساس NFPA 10) » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background