ads
ads
ads
ads

بررسی آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت آمونیاک در سردخانه ها

۱۳ بهمن ۱۳۹۷(1932 روز پیش) 457 بازدید

آمونیاک

 

چرا آمونیاک را بعنوان بهترین مبرد در دنیا می شناسند؟

۱- آمونیاک ارزانترین مبرد در دنیاست و از این نظر هیچ مبردی توان رقابت با آن را ندارد. فریون ها عمدتا گازهای ۱ وارداتی بوده و قیمت آن چندین برابر (حداقل شش برابر) گاز آمونیاک می باشند، لازم به ذکر است که آمونیاک تولید داخل کشور می باشد.

۲- جرم آمونیاک یک هفتم مقدار یکسان از مبرد فریون ( ۲۲ -HCF) می باشد در نتیجه توان کمتری فشرده شدن در کمپرسور لازم است و باعث می شود که کمپرسور کوچکتری استفاده گردد ومصرف برق نیز کم می شود.

۳- آمونیاک سازگاری بیشتری با آب دارد ، می دانیم در صورت ورود ناخواسته آب به سامانه هالو کربن ها ما شاهد یخ زدگی بعد از شیر انبساط خواهیم بود.

۴- آمونیاک دارای ضریب انتقال حرارت بیشتری نسبت به فریون (HCFC-22) می باشد.
• گرمای نهان تبخیر ۶ به ۱ است در نتیجه در یک ظرفیت برودتی ثابت اوپراتور آمونیاکی کوچکتری نسبت به اوپراتور فریونی لارم است.
• انتقال حرارتی مایع ۵/۵ به ۱ است.

۵- از تبخیر هر کیلوگرم آمونیاک در اواپراتور یک سرخانه ۳۰۰ کیلوکالری سرما ایجاد می کنند و این در حالی است که بهترین مبردها فریونی مثل R22 در این شرایط ۵۰ کیلوکالری سرما ایجاد می کنند، یعنی یک ششم، به همین دلیل است که سرمای تولید شده توسط آمونیاک نیاز به صرف انرژی کمتری دارد.

۶- تمامی مبردهای فریونی اثر مخرب بر محیط زیست دارند یا بر لایه ازون اثر تخریبی دارند و یا باعث گرم شدن ۶ کره زمین ( براثر تاثیر گلخانه ای این گازها بر اتمسفر و جوه زمین ) خواهند شد که این پدیده تاثیرات بسیار مخربی بر آب و هوای کره زمین ، ذوب شدن یخ های قطب جنوب و شمال و تغییرات غیر متعارف آب و و هوایی و طوفان و سیل های بسیار مهلک و مخرب خواهد داشت.

۷- با تمام مزایای فوق آمونیاک بی آب (Anhydrous Ammonia) خیلی خورند و انفجار آن می تواند باعث سوختگی پوست، چشم و شش ها می شود. همچنین آمونیاک بعلت نقطه جوش پائین آن ۲۸۰F- باعث سرما زدگی شدید در انسان می شود. آمونیاک یک ماده رطوبت گیر و یا نم گیر است، این بدین معنی است که این ماده تمایل شدید به جذب آب دارد ، لذا همین خاصیت باعث شده این گاز بحراتی جذب مناطق رطوبت دار مثل چشم ، بینی ، دهان ، گلو، و پوست رطوبت دار در بدن می شود. آمونیاک بی آب خیلی سریع رطوبت هوا را جذب و باعث تولید ابری متراکم و قابل دید می کند ، این ابر متراکم در یک روز سرد در سطح پائین حرکت خواهد کرد. هرگز نسبت به ورود به داخل این ابر اقدام نکنید چرا که این امر باعث صدمه دیدن شش ها می شود. با توجه به موارد فوق و حساسیت زیاد این معقوله در سردخانه آمونیاکی در داخل کشور بهتر دیدم که برای همکاران برودتی خودم نسبت به بررسی آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیک در سرخانه ها اقدام کنم .

تعاریف

در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر کاربرد می شود:
۱- سرد خانه های ثابت آمونیاکی– مجموعه ایست از ساختمان و تجهیزات که بتواند شرایط ویژه نگهداری مواد خوراکی و فاسد شدنی را عمدتا از نظر دما ، دما نسبی (رطوبت نسبی) و در صورت لزوم سایر شرایط مورد نیاز را با استفاده از آمونیاک تامین نماید.(رجوع شود به استاندارد ملی ۱۸۹۹)

۲– آمونیاک – ترکیبی است با فرمول شیمیایی NH3 و در شرایط متعارفی بصورت گاز بی رنگ ، با بوی بسیار نافذ، قلیائی، سبکتر از هوا و تقریبا ۵۰ درصد وزن هوا می باشد.

۳– شاره سرمازا – به ماده ای که برای جذب گرما و تولید سرما در سیستم های گرما گیر (سرماگیر) بکار می رود اطلاق می شود.

۴- فشارنده یا کمپرسور – ابزای است که بصورت مکانیکی بر فشار بخار شاره سرمازا می افزاید.

۵- واحد کمپرسور (Compressor ) – تشکیلات متراکم کننده شاره سرمازا بدون تقطیر کننده و مخزن مایع را گویند.

۶- تقطیر کننده یا کندانسور (Condensor)– بخشی است که در آن با تبدل حرارت ، شاره سرمازا فشرده شده ،گرما از دست داده و به مایع تبدیل می شود.

۷- واحد تقطیر (Condensing Unit)– ترکیب ماشین آلاتی است که در یک سیستم سردساز وجود دارد و شامل یک یا چند کمپرسور قوی ،تبخیر کننده ، مخزن مایع (درصورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی است .

۸- صفحه انفجاری( Bursting disk) – صفحه یا ورقه ای است که در فشار معینی (تعیین شده در آزمایش) می ترکد .

۹- تبخیر کننده (Evaporator) – بخشی از سیستم سرد ساز که در آن شاره سرمازا که به شکل مایع وجود دارد ، برای فرایند تبرید به بخار تبدیل می کند.

۱۰- نیمه پرفشار سیستم ( High Pressure Side) – واحد تبخیر کننده -ترکیب ویژه ماشین آلاتی است که در یک سیستم سردساز وجود دارد و شامل یک یا چند کمپرسور قوی، تبخیر کننده ، مخزن مایع ( در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی است.

۱۱- نیمه کم فشار سیستم (Low Pressure Side) – بخشی از سیستم سردساز است که تقریبا در فشاری معادل فشار موجود در تقطیر کننده عمل می کند.

۱۲- فشار بیشینه هنگام کار (Maximum Working Pressure (MWP) – میزان فشاری است که نبایستی فشار سیستم ، چه در حالت فعالیت و چه در حال خاموشی از آن افزوده شود ( البته بجز محدوده ای که قطعه فشار شکن در آن محدوده عمل می کند)

۱۳- کمپرسور بدون تغییرمثبت حجم (Non Positive Displacement Compressor) – نوعی کمپرسور که فشار بخار در آن بدون تغییر در حجم اتاقک فشار ازدیاد می یابد.

۱۴- سوختن گرم- سوختن ناشی از حرارت تولید شده در اثر مجاورت آمونیاک و عرق سطحی پوست بدن می باشد.

۱۵- سوختن سرد – سوختن در اثر انجماد سریع پوست بوده که ناشی از تبخیر سریع آمونیاک می باشد.

۱۶- کمپرسور با تغییر مثبت حجم – نوعی کمپرسور که فشار بخار در آن با تغییر در حجم اتاقک فشار ازدیاد می یابد.

۱۷- نشت گاز آمونیاک – خروج نا خواسته گاز آمونیاک از کلیه وسایل و تجهیزات بکار رفته در سردخانه های آمونیاکی را نشت گویند.

۱۸- پیشگیری و مقابله -کلیه تدابیر و روشهایی که به منظور جلوگیری از نشت شاره سرمازا و مهار آن اعمال می شود.

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل « بررسی آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت آمونیاک در سردخانه ها » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


 

برخی از مطالب مشابهی که در سایت مهندس ایران بارگزاری شده اند:

 

 

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background