ads
ads
ads
ads

لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان های بلندمرتبه

۰۹ مهر ۱۳۹۸(1703 روز پیش) 2,157 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان های بلندمرتبه توضیح خواهیم داد.

 

لوله کشی آب و فاضلاب و آبرسانی ساختمان های مرتفع

 

برای تأمین فشار آب از سیستم های زیر استفاده می شود :

الف : مخازن ثقلی در بالاترین نقطه ساختمان
ب : بوستر پمپ برای تأمین و تنظیم فشار ثابت
ج : مخازن تحت فشار و فلوسوئیچ و کمپرسور هوای فشرده
د : پمپ با دور متغیر

 

شرایط عمومی تأسیسات ساختمانهای بلند مرتبه

 

 • در تأسیسات مکانیکی ساختمان سیستم تأمین فشار شبکه بسیار مهم است.
 • تفاوت تأسیسات ساختمان های مرتفع و غیر مرتفع در چگونگی کنترل فشار است.
 • اختلاف زیادی در طراحی شبکه آبرسانی، گرمایش و سرمایش، دفـع فاضـلاب و لولـه کشـی
  آتش نشانی ساختمانهای مرتفع و غیر مرتفع وجود ندارد مگر کنترل فشار
 • در ساختمان های بلند، هر ۱۰ تا ۲۰ طبقه را به عنـوان یـک ناحیـه (Zone (مسـتقل انتخـاب و
  دارای سیستم تأمین فشار خاص خود می باشد.
 • بعد از تقسیم طبقات به نواحی مختلف، یک موتورخانه اصلی و یک موتورخانـه فرعـی بـرای
  هر ناحیه در نظر گرفته می شود.
 • بهتر است موتورخانه اصلی در بالاترین طبقه و موتورخانه فرعی در زیرزمین قرار گیرد.

در ابتدا باید محل موتورخانه ها دقیقاً مشخص شوند:

 • تا وزن اجزاء و سیالات در لوله ها و لرزش احتمالی سازه ها مشخص شوند.
 • در شبکه لوله کشی سیستم های سرمایشی و گرمایشی باید از مدارهای اولیه و ثانویـه اسـتفاده
  کرد.
 • در شبکه جمع آوری فاضلاب و آب باران عیناً ضوابط ساختمان های معمولی رعایت می شـود.
  ولی در رایزرهای اصلی در محلهای مناسب سرعت گیر فاضلاب قرار می گیرد.
 • معمولاً در هر ۱۰ طبقه سرعت گیر گذاشته می شود.
 • سیستم تأمین فشار هر چه باشد، یک مخزن ذخیره آب زمینی که جوابگوی مصارف بهداشـتی
  و آتش نشانی است ضروری می باشد.
 • در ساختمان های مرتفع با توجه به طول زیاد و انبساز لوله ها در مسـیر لولـه هـای آبگـرم بایـد
  حلقه های انبساط (Expansion Loop) یا درز انبساط (Joint Expansion) در فواصـل
  مناسب قرار گیرد.
 • قطر دودکش دیگ های بخار و یا آبگرم ساختمان های مرتفع نیز باید به دقت محاسبه شوند.
 • برای کنترل و کاهش فشار در شبکه آب مصرفی (مدار باز) می تـوان از فشـار شـکن اسـتفاده
  کرد.

 

لوله کشی آب و فاضلاب

 

تامین فشار آب در ساختمان های مرتفع با استفاده از مخزن ذخیره ثقلی

 

 • در آخرین طبقه در صورتیکه سازه ساختمان اجازه دهد با ساخت مخزن بتنی و یا مخزن فلزی
  که داخل آن با رنگ اپوکسی پوشانده شده است.
 
مزایای مخزن ذخیره ثقلی

 

 1. در صورت قطعی برق و از کار افتادن ژنراتور اضطراری تا چند ساعت آب تأمین می شود.
 2. ذخیره آب برای آتش نشانی
 3. دارای کنترل سطح آب (فلوسوئیچ) ساده تر می باشد.
 4. هزینه نگهداری سیستم مخزن ثقلی کمتر از سیستم بوستر پمپ است.

موقعیت ارتفاع مخزن ثقلی با بگونه ای باشد که فشار بالاترین وسیله مصرف را تأمین کند.

 • سیستم لوله کشی آب و فاضلاب در استفاده از مخزن ثقلی از بالا به پایین است (feed Down)
 • در شکل های صفحات بعد استفاده از سیستم مخزن ثقلی را در ساختمانهای با تعـداد طبقـات
  مختلف مشاهده می نمائید.

موقعیت ارتفاع مخزن ثقلی با بگونه ای باشد که فشار بالاترین وسیله مصرف را تأمین کند.

 • سیستم لوله کشی در استفاده از مخزن ثقلی از بالا به پایین است (feed Down)
 • در شکل های صفحات بعد استفاده از سیستم مخزن ثقلی را در ساختمانهای با تعـداد طبقـات
  مختلف مشاهده می نمائید.

لوله کشی آب و فاضلاب

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF«  لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان های بلندمرتبه » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background