ads
ads
ads
ads

دستگاه الکتریکی آشکار ساز مونوکسید کربن در محیط های مسکونی (استاندارد ملی ISIRI 13172-1)

۰۳ فروردین ۱۳۹۹(1524 روز پیش) 665 بازدید

در این بخش از مقالات آتش نشانی در سایت مهندس ایران درباره دستگاه الکتریکی آشکار ساز مونوکسید کربن در محیط های مسکونی (استاندارد ملی ISIRI 13172-1) توضیح خواهیم داد.

 

 

دستگاه آشکار ساز مونوکسید کربن CO

 

دستگاهی که ممکن است به صورت عمومی ” آشکار ساز مونوکسید کربن” به آن اتلاق شود و شامل حسگر و در صورت کاربد حسگر دور از دستگاه نوع A، وسیله ی ایجاد کننده ی یک سیگنال خروجی، می باشد.

 

الزامات عمومی

کلیات

به جز در موارد خاص، الزامات مشخص شده هم برای دستگاه های نوع A و هم نوع B کاربرد دارند.

سنسور آشکار ساز مونوکسید کربن باید به طور مطمئن وجود مونوکسید کربن تحت شرایط کاربردی مشخص در محیط های مسکونی را آشکار کرده و باید اعلام هشدار نماید و در مورد دستگاه نوع A، باید توانایی راه اندازی فرمان های اجرایی را هر زمان که شرایط ( بر حسب دو عامل سطح غلظت گاز و مدت زمان) از نقاط پیش تنظیم هشدار فراتر می رود، داشته باشد.

سنسوری که قابلیت هایی علاوه بر آشکارسازی مونوکسیدکربن دارد، مطابق الزامات این استاندارد و الزامات استانداردهای مربوط به ای ن قابلیت ها باشد.

این سنسور مونوکسیدکربن و مجموعه قطعات الکتریکی آن باید مطابق الزامات زیر بندهای ۴-۲ تا ۴-۷ و الزامات عملکردی بند ۵ باشد. دستگاه باید برای عملکرد پیوسته طراحی شود.

دستگاه نباید دارای کلاس صفر تعریف شده در زیر بند استاندارد ملی ۱۳۸۳:۱۵۶۲ باشد.

در جایی که قابلیت تعویض حسگر وجود دارد، حسگر، جاگزین باید همان مشخصه های ساختاری و کاری حسگر قبل را بدون نیاز به تغییر و اصلاح در مدارات داخلی آشکارساز تضمین کند، به صورتی که با کلیه الزامات این استاندارد مطابقت داشته باشد. شرایط بالا باید با استفاده از اطلاعات و اسناد ارائه شده به وسیله ی سازنده آشکارساز مورد بازبینی قرار گیرد.

 

ساختار

 

 

سنسور باید با الزامات استاندارد ملی ۱۳۸۳:۱۵۶۲، همان گونه که در جدول شماره ۱ فهرست شده است، مطابقت داشته باشد.

 

 

در مورد دستگاه هایی که حسگر آنها قابل تعویض است، در اثر تعویض حسگر، نباید هیچگونه خطای مکانیکی و الکتریکی بروز نماید. در مواقعی که دستگاه اتصال نادرست یا عدم وجود حسگر را تشخیص می دهد، باید یک سیگنال خودکار خرابی و یا هشدار ایجاد نماید. علاوه بر این، اتصال حسگر یک گاز به آشکارساز گاز دیگر، نباید امکان پذیر باشد و یا به عنوان یک خطا باید شناخته شود.

 

 

کاربران گرامی برای دانلود فایل کامل « دستگاه الکتریکی آشکار ساز مونوکسید کربن در محیط های مسکونی (استاندارد ملی ISIRI 13172-1)» به بخش دانلود مراجعه فرمایید.

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background