ads
ads
ads
ads

دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی استان تهران سال ۱۳۹۹

۰۴ مرداد ۱۳۹۹(1399 روز پیش) 861 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی از جمله ( چیلر ها و دیگ ها ) سازمان نظام مهندسی استان تهران سال ۱۳۹۹ توضیح خواهیم داد.

 

فهرست مطالب

۱-راهنمای انتخاب و طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی سیستم های حرارتی و برودتی و تاسیسات مرکزی ……………………….۳
۲- راهنمای انتخاب و طراحی داکت ها و دودکش ها …………………………………………………………………………………………….۴
۳- راهنمای انتخاب و طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی آبسرد و گرم مصرفی و برگشت مصرفی …………………………………….۵
۴ -راهنمای انتخاب و طراحی سیستم لوله کشی فاضلاب ، ونت و آب باران ……………………………………………………………….. ۶
۵ -راهنمای انتخاب و طراحی سیستم های اگزاست و فشار مثبت راه پله ها ………………………………………………………………۷
۶- راهنمای انتخاب و طراحی تجهیزات موتورخانه ، برج خنک کن و اتاق پمپاژ ………………………………………………………………..۹

 

راهنمای انتخاب و طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی (سیستم های حرارتی و برودتی و تاسیسات مرکزی چیلر ها و دیگ ها)

 

 1. در صورت انتخاب موتورخانه مرکزی، محاسبه و انتخاب دیگ ها و چیلر ها در قالب بلوک لود ارایه و پس از مقایسه با محاسبات بار تک تک فضاها ، دستگاه های مرکزی شامل دیگ ها و چیلر ها انتخاب گردد..
 2. در صورت استفاده از سیستم ها ی مستقل (پکیج ها ی حرارتی و برودتی) محاسبات هر واحد به صورت مستقل و بر اساس نرم افزار ارایه گردد.
 3. در صورت وجود استخر و تاسیسات جنبی ، بارهای حرارتی و برودتی تاسیسات فوق در تاسیسات مرکزی گنجانده شود .
 4. اتاق تصفیه خانه ترجیحا در رقوم پایین تر از کف استخر (حداقل cm55 پایین تر از کف استخر) با پیش بینی نحوه دفع پس آب و یا کفشوی انجام گردد.
 5. با هماهنگی با گروه معماری و سازه جانمایی موتورخانه و تاسیسات جنبی کنترل و جهت ورود و خروج و بدون تخریب ساختمان دستگاه های موتورخانه مرکزی و تجهیزات سرمائی و گرمائی ، استخر و جکوزی و دیزل ژنراتوردر حال و اینده تجهیزات و دستگاه ها فضاهای لازم اخذ گردد.
 6. فضای کافی جهت نصب، تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات موتورخانه، تصفیه خانه، پمپ خانه و برج خنک کن یا کولر آبی در نظر گرفته شود.
 7. در صورت نصب دستگاه ها و وسایل سنگین و یا دارای ارتعاش نظیر چیلر، برج خنک کن، منابع آب و … سازه اصلی آن در نقشه های سازه لحاظ گردد..
 8. محاسبات مخازن ذخیره اب و اتش نشانی برای ساختمان های بیش از ۴ طبقه و یا بیش از ۹۵ واحد با گنجایش دست کم ۹۲ ساعت و بر اساس ۹۵۵ لیتر برای هر نفر در شبانه روز با ارایه جانمایی مربوطه و هماهنگی با گروه های معماری و سازه ارایه گردد.
 9. جهت جانمایی مخازن ذخیره آب و آتش نشانی حتما با گروه سازه و معماری هماهنگی های لازم به عمل اید.
 10. نقشه های فونداسیون تجهیزات با ابعاد و کد ارتفاعی ارایه گردد.
 11. فن کویل ها و داکت اسپلیت ها با اندازه واقعی در نقشه ها اورده شود.
 12. ترجیحا از بکار گیری فن کویل ها و اسپلیت های با فشار بالا در واحد های مسکونی خودداری به عمل آید .
 13. گرمایش برای محوطه استخر طراحی شود
 14. عدم جانمایی دستگاه داکت اسپلیت در لابی آسانسور طبقات و خارج از واحد
 15. انطباق ضرایب حرارتی المان های ساختمانی اعم از سقف کف و … بر اساس محاسبات چک لیست مبحث ۹۱ مندرج در نقشه های معماری
 16. انطباق ظرفیته ای محاسبه شده با ظرفیت تجهیزات مندرج در نقشه ها

 

راهنمای انتخاب و طراحی داکت ها و دودکش ها

 

 1. پس از انتخاب سیستم ها ، کلیه داکت های تأسیساتی با ابعاد مناسب وجانمایی با مقیاس دست کم ۹۵۵۵ ارائه گردد.
 2. با توجه به دستورالعمل های مقررات ملی ساختمان ، دسترسی به تاسیسات اجرا شده الزامی می باشد لذا ترجیحا داکت های رایزر های اصلی آبرسانی ، سرمایش و گرمایش منابع انبساط ،آتش نشانی ، شیر های قطع و وصل هر واحد ، در فضای مشاع و قابل دسترسی توسط کلیه واحدها و گروه سرویس و نگهدار قرار گیرد .
 3. با تعبیه دریچه های مناسب، بازدید ، کنترل و تعویض شیر آلات و لوله ها به راحتی در حال و آینده امکان پذیر گردد.
 4. اجرای رایزر دودکش در مسیر سرویس های بهداشتی ، حمام ممنوع است.
 5. تهویه پارکینگ ها با رعایت کلیه مباحث مقررات ملی و توسط کانال منتهی به کوتاه ترین مسیر تا هوای ازاد انتقال نماید.
 6. از عبور کانال های تهویه و یا اگزاست واحد ها از فضای واحد مجاور خودداری به عمل اید.
 7. از اتصال اگزاست واحد های مجاور در یک طبقه به یکدیگر خودداری گردد.
 8. حداقل سایز دودکش پکیج های مستقل آپارتمانی ۹۵ سانتی متر و سایز دودکش موتورخانه ها بر اساس ارتفاع از موتورخانه تا بام و ظرفیت حرارتی دیگ ارایه گردد.
 9. در جاسازی پکیج ها ، دودکش ها و ادامه انها تا بام ، فاصله داشتن از پرده و شیشه و مواد آتش زا ، عدم تداخل با اجاق گاز و در پناه بودن در مقابل باد غالب شهر و رعایت مبحث ۹۷ مقررات ملی لحاظ گردد.
 10. محل دودکش ها در نقشه های معماری و داکت ان در سازه ارایه شود .
 11. کنار هر سرویس یا سرویس های مشترک ، داکت جهت انتقال هوای اگزاست ، نصب لوله های فاضلاب و ونت منظور گردد.
 12. کنار هر آشپزخانه داکت جهت انتقال اگزاست هود یا پکیج ، نصب لوله های فاضلاب و ونت منظور گردد.
 13. چیدمان کلیه رایزرها در همه پالن های همه سیستم ها باشد . به اینصورت نحوه انشعاب گیری از رایزرها و تداخل آن ها با لوله های سیستم های دیگر رعایت می شود (به اصطلاح لوله های داخل داکت ها بصورت layout اجرا شوند)

 

راهنمای انتخاب و طراحی سیستم آبسرد وگرم مصرفی و برگشت مصرفی

 

 1. جدول مصارف بر اساس ضرایب مصرف واحد ها و مجموع کل ساختمان تنظیم و ارایه گردد.
 2. الزام به زون بندی در ساختمان ها به تعداد طبقات ، محل اتاق پمپاژ، تعداد واحد ها انجام پذیرد.)۹۶-۴-۳-۵)
 3. مطابق مقررات ملی هر واحد آپارتمان باید مجهز به شیر قطع و وصل وشیر یکطرفه باشد.
 4. جنس مصالح مناسب تأسیساتی مطابق مقررات ملی ساختمان و سازمان نظام مهندسی انتخاب گردد.
 5. سایز بندی در نقشه ها در صورت استفاده از مصالح با سایزینگ متریک ، با همان سایز و در غیر این صورت سایزبندی با واحدهای انگلیسی ارایه گردد.
 6. در توضیحات اجرایی، با توجه به محاسبات طراح ، فالش تانک و یا شیر فشاری دقیقا ارایه گردد.
 7. محاسبات انتخاب اندازه لوله های اب مصرفی بر اساس حداکثر مصرف لحظه ای آب (U.F.S )انجام گردد.(جدول پ ۹-۲-۲مبحث ۹۶)
 8. در طرح های دارای موتورخانه مرکزی اجرای لوله کشی برگشت آبگرم مصرفی الزامی می باشد.
 9. رقوم اجرای لوله ها با هماهنگی گروه معماری حتما ارایه گردد.
 10. سیستم تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی جهت جلوگیری از آسیب پذیری آتی لوله های قایم داخل دیوارها(خصوصا لوله های ۵ لایه و یا پکس) مسیر ها پیشنهاد گردد.
 11. رایزر های اصلی آب سرد ، آبگرم و برگشت مصرفی و رایزر های آتش نشانی در داخل داکت و در فضای مشاع قابل دسترسی کلیه واحد ها و گروه نگهدار و مدیریت ساختمان ، بدون مزاحمت برای واحد ها باشد.
 12. جهت انشعابات شیر های برداشت یا سرویس های زیرزمین چنانچه از خط اصلی انشعاب گرفته می شود حتما شیر فلکه قطع و وصل نشان داده شود.

 

 

کاربران گرامی برای دانلود فایل کامل «دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی استان تهران سال ۱۳۹۹» به بخش دانلود مراجعه فرمایید.


مطالب مشابه:

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background