ads
ads
ads
ads

بازرسی جوش لوله

۲۴ بهمن ۱۳۹۶(2288 روز پیش) 152 بازدید

تعاریف مورد استفاده در بازرسی جوش لوله

اASSEMBLY:به اتصال دادن دو یا چند قطعه از متعلقات لوله کشی به یکدیگر بوسیله پیچ، جوشکاری، چسب زنی، رزوه کردن، لحیم کاری سخت، لحیم کاری نرم، سیمان کاری یا استفاده از دستگاه های بسته بندی بطوری که بوسیله مهندس طرح مشخص گردیده است، گفته می شود.

 

DESIGNER: طراح، شخص یا سازمان مسئول مهندسی طرح می باشد.  

DESIGN ENGINEERING: طرح تفصیلی سیستم لوله کشی با در نظر گرفتن نیاز مندی های فرآیندی و مکانیکی، منطبق بر الزامات استاندارد و مشتمل بر مشخصات فنی ضروری، نقشه ها و اسناد پشتیبانی می باشد.

ERECTION: نصب کامل سیستم لوله کشی در جاهای خود و روی تکیه گاه های اختصاصی طبق طرح تفصیلی منجلمه مونتاژ، قطعه سازی، آزمون، بازرسی و آزمایش سیستم، مطابق استاندارد می باشد.

FABRICATION:آماده سازی متعلقات لوله کشی برای مونتاژ شامل برشکاری، رزوه کردن، شیارزنی، فرم دهی، خم کردن و اتصال دادن به شکل زیر مجموعه می باشد. قطعه سازی یا اسپول سازی ممکن است همراه آزمایش چشمی نیز باشد. قطعه سازی ممکن است در کارگاه یا در محوطه انجام شود.

MITER: اتصال دو یا چند قطعه مستقیم لوله به یکدیگر است که محور های لوله ها بجای آنکه در یک امتداد باشند، با یکدیگر متقاطع باشند.

PIPE: لوله، ظرف استوانه ای تحمل کننده فشار سیال برای انتقال سیال یا انتقال فشار سیال است. واژه Tube یا Tubing نیز وقتی که برای سرویس تحت فشار بکار برده می شود. منظور همان لوله است.

 

 

ضزیب کیفیت اتصال جوش

الف)ضریب کیفیت اصلی

ضریب کیفیت اتصال جوش « Ej» که در جدول زیر درج شده ، ضریب کیفیت اصلی است. برای لوله یا اجزاء با درزجوش مستقیم یا مارپیچ ضریب کیفیت در جدول ۳۰۲.۳.۴ درج شده است.

 

ب) ضریب کیفیت افزوده

برای بعضی از انواع جوش ها می توان با انجام آزمون اضافی، ضریب اتصال جوش را افزایش داد.  ضریب کیفیت افزوده نیز در جدول ۳۰۲.۳.۴ درج شده است.

 

 

بازرسی جوش لوله

 

 

بازرسی جوش لوله

 

 

 

کاربران گرامی لطفا جهت دریافت فایل کامل «بازرسی جوش لوله» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background