ads
ads
ads
ads

مقدمه ای بر دیگ های بخار

۰۷ تیر ۱۳۹۷(2151 روز پیش) 221 بازدید

بررسی اجمالی دیگ های بخار و تجهیزات وابسته

۱-مصرف بخار
۲-عمل کرد واحد بخار
۳-شرایط تجهیز
۴-سیستم عملیات شیمی آب چگونه است؟
۵-مواجه با مشکلات دیگ بخار در حین کار
۶-رفع عیب کردن از سیستم آب دیگ بخار

 

 نقش دیگ های بخار در عمل کرد واحد

دیگ بخار، ظرف بسته ای است که در آن، آب تحت فشار با استفاده ازحرارت به بخار تبدیل می شود. در کوره ی دیگ بخار، انرژی حاصل از سوخت به گرما تبدیل می گردد و آن تابع  روش های کار آمد(موثر) انتقال این حرارت به محتویات آب می باشد. همینطور دیگ بخار باید برای تولید بخار باکفیت  بالاجهت مصرف واحد، طراحی شود.

 

یک فلو دیاگرام از واحد نمونه بخار درشکل نشان داده شده است. دیگ بخار بایستی طوری طراحی شده باشد که مقدار ماکزیمم حرارت آزاد شده از فرآیند احتراق را جذب کند.و این انتقال حرارت ازطریق تشعشع، هدایت و جابجایی صورت می گیرد. مقداردر صد های هر کدام از این روش های انتقال حرارت، به نوع دیگ بخار بستگی دارد.   

 

دیگ های بخار

انواع دیگ بخار

برای کاربرد های صنعتی  دو نوع دیگ بخار مورد استفاده می باشد.
۱-دیگ های بخار ی که محصولات احتراق  ازداخل تیوب ها عبورمی کند ومحوطه ی اطراف تیوب ها، آب قرار دارد.
۲- دیگ های بخار ی که آب از داخل تیوبها عبور  کرده ومحصولات احتراق از اطراف تیوب ها ،که محتوی آب می باشد، عبور می کند. تیوب ها به سری رابط و سر انجام به یک سیستیم توزیع بخار متصل شده اند.
 
مصرف

 نیروگاه بخار در داخل هر واحدی بعنوان قلب واحد تلقی می گردد.در صورتی که دراین سیستم  به دلایل غیر منتظره  خارج شدن از سرویس یا به سرویس برگشتن ، بیشتر فرآیند ها ی  داخل واحد قابلیت عمل ندارند. به این دلیل اندازه گیری های عملیات خیلی محافظه کارانه که در یک دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد. پرسنل عملیات برای تغیر برنامه شرایط سازی آب می توانند بی میل باشند. اگر یکی در حال استفاده  موفقیت آمیز تلقی شود.از سوی دیگر یک برنامه شرایط سازی به یک تخریب دیگ بخار مربوط شود. معمولاً تغیر بسرعت پیش می آید.

 

مصرف بخار

بخار، برای مصرف واحدهای که در زیر آمده است، تولید می شود.
۱- راندن توربین، برای تجهیزات تولید برق ،دمنده ها و پمپ ها
۲- فرآیند، برای تماس مستقیم محصولات، تماس مستقیم استریلیزه کردن وبدون تماس برای درجه حرارت های فرآ یندی
۳-گرم کردن وتهویه جهت راحتی وتجهیزات
راندمان قابل وصول با تولید بخار، به شدت به توانایی سیسیتم به برگشت آب مقطر به سیکل عمل  بستگی دارد. دربسیاری از سیستم های که در بالا شرح داده شد قسمت مهمی از آب مقطر به سیکل تولید برگشت داده می شود.
نقش آب در عملیات تولید بخار
بر اساس یک عملیات تاریخی متجاوز از ۵۰ سال، سازمان انجمن مهندسین آمریکا رهنمود های جهت کیفیت آب دیگ های بخار مدرن صنعتی را تهیه کرده است. این ضوابط برای ایمن کارکردن وقابل اطمینان بودن  کارکرد دیگ های بخار محرزمی باشد.

 

شرایط  خارج سازی آب دیگ بخار

عملیات خارجی ،بعنوان عبارتی  که جهت تهیه و مصرف آب تغذیه دیگ بخار 
معمولاً به عملیات شیمیایی و مکانیکی منابع آب اطلاق می گردد. هدف بهبود کیفیت آب قبل از مصرف در دیگ بخار می باشد. عملیات خارجی مواردی به شرح زیر می باشد.
۱-تصفیه
۲-عبور دادن از صافی
۳-نرم کردن
۴-الکیل زدایی
۵-جدا کردن مواد معدنی
۶-هوا زدایی
۷-گرمایش
تمام این روشها را می توان در آب تغذیه یا عملیات آب دیگ بخار بکار برد

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل «مقدمه ای بر دیگ های بخار» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background