ads
ads
ads
ads

از سیر تا پیاز استاندارد ها

۲۳ اسفند ۱۳۹۶(2257 روز پیش) 490 بازدید

استاندارد ها به مشخصات فنی و مدارک قابل دسترسی گفته می شوند که بر نتایج پذیرفته شده علم، فن و تجربه مبتنی بوده و با هدف ارتقای بهره وری جامعه، با همکاری و توافق ضمنی همه دست اندرکاران تهیه و توسط نهادی معتبر به تصویب رسیده باشد. این ملاکهای مشخص به عنوان معیار و مبنا برای مقایسه و ارزیابی کیفیت و کمیت محصول و خدمات استفاده می شود. با توجه به رو به رشد بودن صنایع کشور و نیز در راستای افزایش کیفیت تولیدات صنعتی، امروزه شناخت استانداردها ی مختلف ببه یک نیاز عمومی تبدیل شده است. 

 

استاندارد ها

 

استاندارد چیست؟

استاندارد نظمی است مبتنی بر نتایج استوار علوم، فنون و تجارب بشری در رشته ای از فعالیتهای عمومی که به صورت قواعد، مقررات و نظام نامه به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، توسعه تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفه جویی در اقتصاد، حفظ سلامت و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به کار می رود، به بیان کلی استاندارد به معنای قانون، قاعده، اصل و ضابطه آورده شده است. تعاریف دیگری نیز از استاندارد ها وجود دارد که عبارتند از:

۱- استاندارد به معنای کلی عبارت است از هر نوع نظم ثابتی که در مجاری امور پدیده ها جاری باشد.

۲- استاندارد به معنای هر معیار و مقیاسی است که با آن بتوان کیفیت و کمیت اموری را مورد سنجش قرار داد.

۳- استاندارد عبارت است از پیشنهاد و یا تعیین یک مجموعه از شرایط یا عوامل انتخاب شده، که در اثر همکاری طرفهای ذی نفع یا در نتیجه اختیارات اشخاص مسئول حاصل شده باشد.

۴- استاندارد یک راه حل دائمی برای یک مشکل تکراری است.

۵- استاندارد نتیجه کوششی است برای یکسان کردن مواردی که از سوی مقامات ذیصلاح پذیرفته شده باشد.

۶- استاندارد نوشته ایست شامل مجموعه ای از شرایط که باید عملی شوند.

۷- استاندارد کردن یعنی تنظیم و کاربرد قواعدی برای یک اقدام منظم درباره فعلیتی خاص برای منفعت همه آنهایی کخ ذیربط هستند.

۸- استاندارد حاصل کوشش خاصی ست در امر یکسان سازی اموری که از تصویب یک مقام نا شناخته شده گذشته باشد.

۹- استاندارد هماهنگی منظم و پیوسته اصولی است که در کنتابچه هائی نوشته شده و یا به نحو اختیاری مورد پذیرش یک انجمن یا سازمان معین واقع شده است.

۱۱- در تعریف استانکو (کمیته ثابت اصول علمی استاندارد وابسته به ISO) استاندارد کردن یعنی نوشته هاییی که محتوای آن حاکی از راه حل انجام دادن یک عملیات فنی تکراری است.

۱۲- استاندارد یعنی انتخاب.

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل « از سیر تا پیاز استاندارد ها » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background