ads
ads
ads
ads

ترجمه فارسی استاندارد ASME B16.5 – فلنجها و اتصالات لبه دار لوله

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷(2214 روز پیش) 5,230 بازدید

۱- حوزه

۱-۱- کلی

الف) این استاندارد درجه بندی های فشار – دما، مواد، ابعاد، تلانسها، نشانه گذاری، سنجش، و روشهای تعیین دهانه برای فلنجها و اتصالات لبه دار را پوشش می دهد. موارد مشمول بدین قرارند:

۱) فلنجهایی با تعیین درجه بندی کلاس های ۱۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰ و ۱۵۰۰ در سایزهای NPS 1/2 تا NPS 24 و فلنجهایی با تعیین درجه بندی کلاس ۲۵۰۰ در سایزهای NPS 1/2 تا NPS12، با شرایط داده در واحدهای متریک و متداول ایالات متحده با قطر پیچ مهره ها و سوراخ های پیچ فلنجها که در واحدهای اینچ بیان می شوند.

۲) اتصالات لبه دار با تعیین درجه بندی کلاس ۱۵۰ و ۳۰۰ در سایزهای  NPS 1/2 تا NPS 24 با شرایط داده شده در واحدهای متریک و متداول ایالت متحده با قطر پیچ مهره ها و سوراخ های پیچ فلنجها که در واحدهای اینچ بیان می شوند.

۳) اتصالات لبه دار با تعیین درجه بندی کلاس ۴۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰ و ۱۵۰۰ در سایزهای  NPS 1/2 تا NPS 24 و اتصالات لبه دار با تعیین درجه بندی کلاس ۲۵۰۰ در سایزهای ۱/۲ تا  NPS 12 که در پیوست اختیاری E اعلام شده اند که در آن تنها واحدهای متداول ایالت متحده آورده شده است. 

 

فلنجها و اتصالات لبه دار

 

ب) این استاندارد محدود می شود به 

۱) فلنجها و اتصالات لبه داری که از مواد قالبگیری شده یا شکل داده شده ساخته می شوند. 

۲) ﻓﻠﻨﺠﻬﺎﻱ ﻛﻮﺭ ﻭ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ، ﺷـﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ، ﻳـﺎ ﻭﺭﻕ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻴﭻ ﻣﻬﺮﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻓﻠﻨﺞ، ﻭﺍﺷﺮﻫﺎ ﻭ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ  ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

 

۱-۲- مراجع 

ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ، ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜـﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﺷـﺪﻩ، شرایط این استاندارد را تعیین می کنند، این سند های مرجع در پیوست اجباری III ذکر شده اند.

 

۱-۳- زمان خرید، تولید، یا نصب

درجه بندی های فشار – دما در این استاندارد بنابر انتشارش برای همه فلنجها و اتصالات لبه دار در حوزه آن قابل استفاده هستند، که در غیر این صورت شرایط آنرا تامین می سازد. در مورد فلنجهای استفاده نشده یا اتصالات لبه داریکه در انبار نگهداری می شوند، تولید کنندگان فلنجها و اتصالات لبه دار می توانند تطابق با این روش را تایید کنند، مشروط به اینکه نشان دهند که تمام شرایط این ویرایش تامین می شود. چنانچه چنین اجزایی مطابق با درجه بندی های، فشار- دمای ویرایش اولیه این استاندارد نصب شده باشند آن درجه بندیها قابل استفاده هستند بجز در مواردیکه با قانون یا آیین نامه مربوطه کنترل شوند. 

 

۱-۴- مسئولیت کاربر

این استاندارد، وظایف و مسئولیتهائیکه استفاده کننده فلنجها و اتصالات لبه دار ، مثلا در زمینه های استعمال، نصب، تست سیستم هیدرواستاتیکی، عملیات و انتخاب مواد به عهده می گیرد را ذکر می کند.

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای مطالعه کامل فایل « ترجمه فارسی استاندارد ASME B16.5  –  فلنجها و اتصالات لبه دار لوله » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background