ads
ads
ads
ads

انتخاب بوستر پمپ

۰۳ تیر ۱۳۹۶(2441 روز پیش) 172 بازدید

با توجه به افزایش روز افزون ساخت و سازهای شهری و محدودیت های شبکه آبرسانی شهری و عدم تناسب این گسترش با امکانات آبرسانی ، لزوم پیش بینی تجهیزات و امکانات خاص جهت تامین فشار آب مصرفی ساختمان ها که در تمامی ساعات شبانه روز ، آب را جهت کلیه مصارف بهداشتی با فشار مناسب و ثابت در دسترس قرار دهد ، بیش از پیش احساس می گردد .

یکی از راه های متداول و امروزی تامین آب با فشار ثابت در کلیه نقاط مصرف ساختمان ها ، استفاده از بوستر پمپ های آبرسانی می باشد . هدف از ارائه این مجموعه علاوه بر معرفی بوستر پمپ های آب را ، تبیین اصول طراحی شبکه آب مصرفی و تعیین ظرفیت و فشار شبکه آب بهداشتی در ساختمان ها می باشد .

 

 

الزامات :

در این بخش به الزامات قانونی فشار و مقدار جریان آب در یک شبکه لوله کشی آب بهداشتی مطابق مقررات ملی ساختمان (مبحث شانزدهم : تاسیسات بهداشتی ) اشاره می گردد:

الف) حداکثر فشار آب شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی ، در پشت شیرهای لوازم بهداشتی ، در وضعیت بدون جریان نباید از ۴ بار (۴۰ متر ستون آب = ۶۰ پوند به اینچ مربع ) بیشتر باشد .

الف – 1 ) اگر فشار شبکه ای که به ساختمان انشعاب می دهد به اندازه ای باشد که فشار آب در پشت شیرهای لوازم بهداشتی، در حالت بدون جریان ، بیش از ۴ بار باشد ، باید با نصب شیر تنظیم فشار مورد تائید ، یا دیگر روش های مورد تائید ، فشار آن را تا ۴ بار یا برحسب نیاز کمتر از آن ، کاهش داد .

ب ) شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی باید طوری طراحی شود و اندازه لوله ها به ترتیبی در نظر گرفته شود که در زمان حداکثر مصرف ، فشار و مقدار جریان آب در لوله هایی که به لوازم بهداشتی آب می رسانند ، از ارقام جدول -۱ کم تر نباشد . البته این ارقام به منزله مقدار مصرف تلقی نمی گردد و فقط به منظور مشخص شدن حداقل ها می باشد .

ب – 1 ) اگر فشار شبکه شهری که به ساختمان انشعاب می دهد ، برای تامین فشار ومقدار جریان نشان داده شده در جدول شماره ۱ کافی نباشد ، باید با نصب سیستم های افزایش فشار ( بوستر پمپ ، تانک فشار یا هر سیستم مورد تائید دیگر ) فشار آب را تا حدی افزایش داد که فشار پشت شیرهای لوازم بهداشتی کمتر از ارقام جدول نباشد .

ب – 2 ) نصب مستقیم پمپ روی لوله انشعاب آب شهر مجاز نیست .

پ ) در ساختمان های بلند برای تامین حداقل فشار آب پشت شیرهای لوازم بهداشتی ، طبق جدول شماره ۱ و رعایت حداکثر فشار آب پشت شیرهای لوازم بهداشتی (۴بار) ، در صورت لزوم و با تائید ، باید ساختمان در ارتفاع به دو یا چند منطقه (Zone ) تقسیم شود .

ت ) اگر فشار آب شبکه شهری متغیر باشد ، محاسبات و طراحی لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان ( یا ملک ) باید بر اساس حداقل فشار آب شبکه شهری صورت گیرد .

 

برای مطالعه کامل « انتخاب بوستر پمپ » به بخش دانلود مراجعه کنید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background