ads
ads
ads
ads

بهداشت دستگاه های تهویه در منازل و اماکن عمومی ( کرونا ویروس ) معاونت بهداشت و درمان

۰۱ مرداد ۱۳۹۹(1396 روز پیش) 87 بازدید

دراین بخش از مقالات آتش نشانی در سایت مهندس ایران درباره بهداشت دستگاه های تهویه در منازل و اماکن عمومی ( کرونا ویروس ) ویروس کووید ۱۹ معاونت بهداشت و درمان توضیح خواهیم داد.

 

با توجه به آخرین شواهد، انتقال ویروس کرونا (ویروس کووید ۱۹) از انسواب به انسواب از یریس سورفه، عطسه، صحبت کردب، تخلیه ترشحات بینی و دهاب می باشد. کرونا ویروس می تواند در فاصله ۱ تا ۲ متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. تعداد ذرات آلوده ای که از این مسیرها از بدب فرد ناقل بیماری خارج می شوند، بنابر نوع و شرایط انتقال، از ۱۰ تا صدها هزار ذره آلوده متغیر است. راه دیگر انتقال کرونا ویروس ، تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها، میز و صندلی، شیرآلات، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده می شوند شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آب. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با آب و صابوب شستشو گردد.
از آنجایی که ویروس کووید ۱۹ ( کرونا ویروس ) از طریق عطسه، سرفه و حتی صحیت کردن از فرد آلوده می تواند به فضای اطراف آب منتشر شود، تهویه هوا یکی از ملزومات جلوگیری از انتقال ویروس می باشد. تعداد پاتوژن ها و عوامل بیماریزا در فضاهای محصور می تواند به میزاب قابل توجهی افزایش یابند. بنابراین تهویه منظم و مناسب خطر عفونت را کاهش می دهد و تأمین هوای تازه یا افزایش مقدار هوای تازه یک اقدام ارز شمند در جهت کنترل عفونت ها می باشد.
درف صول گرم سال تهویه با استفاده از انواع سیستم های خنک کننده هوا نظیر کولرهای گازی، کولر های آبی، چیلر و پنکه صورت می گیرد.
یبس توصویه انجمن سورمایش و گرمایش آمریکا فضاهای بدون تهویه ممکن اسوت ایجاد استرس حرارتی نموده و باعث کاهش مقاومت افراد به عفونت شود و بنابراین عدم استفاده از وسایل خنک کننده هوا برای جلوگیری از انتشار کرونا ویروس پیشنهاد نمی شود اما تهویه به تنهایی قادر به پوشش دادب همه جنبه های کنترل بیماری نیسووت. امید اسوت در کنار رعایت توصوویه های بهداشووتی از قبیل فاصله گجاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شستن و ضدعفونی دست، گندزدایی سطوح و راهکارهای ارائه شده در این راهنما بمنظور تهویه مناسب فضاهای عمومی، خطر انتقال ویروس کووید ۱۹ را به حداقل ممکن برسانیم.

نکات مهم در استفاد ه از کولر های آبی کولر های آبی بهتر است در فضایی بیرون از ساختماب قرار داده شوند و در این صورت با توجه به این که تامین هوای آب، کانال از هوای بیرون صورت می گیرد تهویه مناسبی را می تواند تامین کند.

 1. تامین هوای تازه حتما از بیروب ساختماب باشد و هوای داخل مجددا وارد کولر آبی نشود.
 2. توصیه می شود دما بین ۲۴ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و ریوبت بین ۴۰ تا ۷۰ درصد حفظ شود.
 3. سیستم تهویه مکانیکی در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی تعبیه شده و روشن باشد.
 4. در زمان استفاده از کولر های آبی به خصوص در اماکن عمومی و در زمانی که تجمع افراد زیاد ا ست بهتر است کولر با حداکثر سرعت جهت تامین هوای تازه راه اندازی شود.
 5. در زماب استفاده از کولر های آبی در اماکن عمومی حداقل یک سواعت پیش از شروع سوابق کاری، جهت بهبود رقیق سازی هوا پیش از حضور افراد روشن شده و حداقل یک ساعت بعد از اتمام ساعت کاری جهت ایمیناب از پاکسازی هوا خاموش گردد.
 6. جهت برقراری جریاب و عبور هوا و جایگزینی هوای تازه با هوای داخل سو ختماب، چند دریچه یا پنجره باز گجاشته شود.
 7. بهتر است دریچه های کولر یوری تنظیم گردد تا باد مستقیم به یرف افراد پرتاب نشود.
 8. در فضاهای عمومی که از این سیستم ها استفاده می شود توصیه می شود افراد حاضر از ماسک استفاده نمایند.

مصرف کنندگاب این خنک کننده ها باید شرایط بهدا شتی منا سبی را هنگام راه اندازی آنها در آغاز فصول رعایت کنند تا با کمترین ورود و پخش گرد و خاک به دروب منزل مواجه شوند. این گرد و غبار می توانند مشکلاتی را برای سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی، مخصوصا برای بچه ها، سالمندان یا افراد مبتال به ناراحتی های تنفسی ایجاد کند. هنگام استفاده از کولرهای آبی، اولین توصیه سالمتی که باید مورد توجه فرار بگیرد، تعویض سالانه پوشال های کولر و قرار نگرفتن در معرض باد مستقیم کولر می باشد.
پوشال ها و دریچه های ورود هوای کولر در یول چند ماهی که از آب استفاده نشده، به شدت پر از گرد و خاک و ذرات معلق موجود در هوا شده و زمانی که کولر راه اندازی می شود، تمام این گرد و غبار به دروب منزل هدایت می شود. به همین دلیل توصیه می شود پوشال های کولر سالیانه تعویض و دریچه های کولر هم تا حد امکان از وجود گرد و غبار هوا پاک کنید. در چند روز ابتدایی استفاده از کولر، در و پنجره ها باز گجاشته شوند.

افرادی که مبتلا به بیماری ویروس کووید ۱۹ هستند و یا در زمان قرنطینه بیماری به سر می برند حتما می بایست از ماسک استفاده کنند و حتی الامکان اتاقی جدا از سایرین برای آب ها در نظر گرفته شود که پنجره به بیرون داشته و امکان برقراری تهویه طبیعی وجود داشته باشد.

 

نکات مهم در استفاده از کولر گازی براب انتقال یروس کووید ۱۹ ( کرونا ویروس )

کولرهای گازی هوای اتاق را داخل پنل به جریاب می اندازند و با ججب ریوبت و گرمای محیط، هوا را خنک می کنند؛ در واقع هوای داخل محیط را به گردش در می آورند. همانطور که اشاره شد انتقال ویروس کووید ۱۹ عمدتا از طریق قطرات تنفسی صورت می گیرد و این قطرات به دلیل وزن بالا به سمت پایین حرکت می کنند و به دلیل این که هوای ورودی کولر گازی از بالا گرفته می شود عمدتا در داخل کولر گازی نمی چرخد، اما هوایی که کولرگازی جابجا می کند ممکن است منجر به جابجایی کرونا ویروس شود.

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF « بهداشت دستگاه های تهویه در منازل و اماکن عمومی (کرونا ویروس) معاونت بهداشت و درمان » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background