ads
ads
ads
ads

نرم بندی فولادها | شناسایی انواع فولادها بر اساس استاندارد DIN آلمان

۱۶ تیر ۱۳۹۷(2199 روز پیش) 764 بازدید

 نرم بندی فولاد ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﻲ انواع فولادها به کار می رود. کشورهای ﺗﻮﻟﻴﺪ کننده از ﻋﻼﻣﺖ ها، ﺣﺮوف و ﻋﺪدهای ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﻲ انواع فولادها استفاده می نمایند. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل کشور ﺁﻟﻤﺎن تمام فولادها را طبق استاندارد DIN 17006 معرفی کرده است.

انواع فولادها - نرم بندی فولادها`

ﻋﻼﻣﺖ هایی ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻮﻻدها ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ دهنده، روش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

– علائم بخش عناصر تشکیل دهنده

– بخش روش تولید

– بخش عملیات انجام شده

 

نرم بندی فولادهای ریخته گری

حروف شناسایی فولادهای ریختگی GS است. پس از این علامت، خط تیره و بعد از آن عددی وجود دارد که با ضرب آن در عدد ۹/۸۱، حداقل استحکام کششی فولاد ریختگی بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع به دست می آید.

 

نرم بندی فولادها طبق استاندارد اروپا

در استاندارد اروپا، انواع فولادها به سه گروه: فولادهای پایه، فولادهای کیفی و فولادهای نجیب تقسیم شده است.

۱- فولادهای پایه : فولادهایی هستند که خواص کاربردی مخصوصی از آن ها انتظار نمی رود، و حداکثر مقدار مجاز کربن در آنها ۰/۱ در صد در نظر گرفته شده است. عملیات حرارتی روی آن ها مشخص نبوده و حداقل استحکام کششی آنها ۶۹۰ نیوتن بر میلیمتر مربع است.

۲- فولادهای کیفی : فولادهای کیفی فولادهای هستند که با توجه به کیفیت سطحی زمینه و غیر حساس بودن در مقابل شکنندگی، هنگام تولیددقت زیادی را طلب می کنند؛ مانند فولادهای غیر آلیاژی جهت بهسازی و سختکاری سطحی، فولادهای فایل جوشکاری،  فولادهای قابل تغییر شکل سرد و گرم، ورق های کشش عمیق، فولادهای اتومات، فولادهای آلیاژی دانه ریز، فولادهای سیلیسیم و منگنز دار و فولادهای مقاوم به سایش.

۳- فولاد های نجیب : فولادهایی که روی آن ها با دقت زیاد کار شده است و هنگام عملیات حرارتی در تمام نقاط آنها خواص یکسان بوجود آمده است. فولادهای نجیب به شمار می آیند؛ مانند فولاد غیر آلیاژی جهت بهسازی یا سختکاری سطحی، فولادهای ابزار و تمام فولادهایی که جز فولادهای آلیاژی نیستند.

۴- نرم بندی فولادها برحسب خواص مکانیکی : در این روش، علائم اختصاری یا حروف قراردادی آغاز می شود و سپس عدد مربوط به استحکام کششی با تنش تسلیم بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع قرار می گیرد. در پایان علامت، یک عدد درجه کیفیت آن را معرفی می کند.

۵- نرم بندی فولادها بر اساس اهداف کاربردی : در این حالت، بعد از علامت نوع فولاد، حروفی قرار می گیرند که معرف ویژگی های فولاد هستند. در ادامه حروف مشخصه، اهداف کاربردی و مفهوم آن ها را مشاهده می کنید:

M : خواص مغناطیسی ویژه برای ورق با دانه بندی مخصوص

P : مخصوص کشش عمیق

D : مخصوص شکل دادن سرد

R : مخصوص تولید لوله های جوشکاری یا پروفیل های سرد کار

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « نرم بندی فولادها | شناسایی انواع فولادها براساس استاندارد DIN آلمان » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background