ads
ads
ads
ads

مقاله ای درباره گاز طبیعی در ساختمان | مهندس ایران

۰۳ آذر ۱۳۹۷(2059 روز پیش) 419 بازدید

گاز طبیعی مخلوطی از متان CH4 و اتان C۲H۶ و درصد کمی از سایر هیدروکربن ها و ترکیبات دیگر است که بقایای گیاهان و جانورانی که اجساد آن ها طی میلیون ها سال به قسمت های زیرین دریاچه ها و اقیانوس های قدیمی رانده شده به تدریج تجزیه و به صورت عناصر آلی درآمده و بر اثر فشــار و گرمای درونی زمین به نفت و گاز تبدیل و در مخازن زیرزمینی و در عمق ســه تا چهار هزار متری و با فشار حدود چند صد اتمســفر ذخیره شده است. طی سالیانی که از مصرف گاز طبیعی به عنوان سوخت در کشور ما می گذرد هر از چندگاه حادثه ای براثر بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی روی می دهد و صدمات و خساراتی را به وجود می آورد.

 

آتش سوزی و انفجار در اثر نشت گاز طبیعی

 

در این دسته از حوادث ابتدا بنا به علل مختلف گاز نشت کرده و در فضای آشــپزخانه و غیره منتشر می شود. سپس عاملی مانند جرقه و یا شعله، موجب بروز انفجار و آتش سوزی شود.

مهمترین دلایل نشت گاز طبیعی عبارت اند از:

– مهار نکردن شلنگ وسایل گازسوز به وسیله بست فلزی

– اســتفاده از شــلنگ های طولانی و قرار گرفتن آن ها در معرض حرارت و یا صدمات احتمالی

-فرسوده و یا غیراستاندارد بودن لوله ها و شیلنگ ها

– عدم اســتفاده از درپوش مناسب جهت مسدود نمودن شیرهایی که با استفاده هستند

– دخالت افراد غیرمتخصص در تعمیر و دست کاری وسایل گازسوز

– استفاده از وسایل گازسوز غیراستاندارد و غیرمجاز

 

مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن

براثر نداشــتن دودکش مناســب برای وسایل گازسوز نظیر بخاری و آبگرمکن و یا عدم تهویه کافی فضای اتــاق روی می دهند. گاز طبیعی درصورتی که به طور کامل خشــک و فاقد مواد زائد باشــد و هوای کافی به آن برســد، با شــعله ی آبی می ســوزد و در غیر این صورت شعله های قرمز، نارنجی، زرد یا سبز حاصل خواهد شد. سوختن ناقص گاز و تجمع گازهای مسموم کننده و یا کمبود اکسیژن سبــب مسمومیـــت افــرادی می شود که در چنین فضایی تنفس می کنند و بـــــه گاززدگــی آن ها می انجامد. تجربه و آمار نشان می دهد که اغلب حوادث ناشی از گاز طبیعی در اثر عدم آشنایی مصرف کنندگان گاز به اصول ایمنی بوده است ولی در صورت آشــنایی و رعایت کامل اصول ایمنی مطمئنا خطری به وجود نخواهد آمد.

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل « مقاله ای درباره گاز طبیعی در ساختمان » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


 

مطالب مشابهی که تاکنون در سایت مهندس ایران بارگزاری شده است:

 

 

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background