ads
ads
ads
ads

فشار طراحی ، فشار بهره برداری و حداکثر فشار مجاز

۲۷ مهر ۱۳۹۹(1374 روز پیش) 4,847 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره فشار طراحی ، فشار بهره برداری و حداکثر فشار مجاز  توضیح خواهیم داد.

 

عبارات و اصطلاحات مهم بطور معمول در کدها و استانداردها حتی المقدور دقیق تعریف می شود تا احتمال تفسیرهای متفاوت کاهش یابد. اما از آنجایی که همواره استثنایی بر قاعده وجود دارد، گاهی اوقات رسیدن به این هدف بسیار مشکل و برخی از تعاریف نادقیق مطرح می شود.

گرچه در مفهوم فشار طراحی اختلافی نیست، اما بین نسبت فشار طراحی با فشار بهره برداری و این که تا چه حدی فشار طراحی باید از فشار بهره برداری بیشتر باشد و ملاحظات این افزایش چیست، در استانداردهای انجمن مهندسان مکانیک آمریکا تشریح نشده است.

در میان استانداردها و کدهای انجمن مهندسان مکانیک آمریکا، کد Div1 VIII Sec ASME را می توان مبنایی برای دیگر کدها دانست. در متن پیش رو مفهوم فشارها بر اساس این استاندارد مطرح می شود. همین مباحث در کدها و استانداردهای دیگر ASME و استانداردهای اروپایی ظروف تحت فشار گاهی تفاوت هایی با کد مذکور دارند و برای تعریف فشارها در هر مورد باید به متن استاندارد معین رجوع کرد.

 

فشار طراحی Design Pressure 

مفهوم فشار طراحی در قسمت Mandatory Appendix 3: Definitions بند ۳-۲ و بند UG-21 کد  Sec VIII Div1 شرح داده شده است. طبق تعریف کد، فشار طراحی، فشاری است با احتساب دمای طراحی، که در محاسبه حداقل ضخامت بدنه اجزا ظروف تحت فشار بکار می رود یا مختصات فیزیکی قسمت های مختلف ظرف را مشخص می کند و در مواردی که لازم باشد باید فشار ایستایی ستون سیال را برای محاسبه ضخامت هر قسمت معین به فشار طراحی اضافه کرد.

در note end شماره ۱۱ کد، توصیه شده است که بهتر است فشار طراحی در حد مناسبی، بیش از فشار عادی بهره برداری باشد تا ظرف تحت فشار در مقابل افزایش فشار ناشی از ضربه قوچ serge ایمن شود.
در عرف مهندسی، بطور معمول فشار طراحی عبارت است از مجموع فشار بهره برداری با مقدار معینی اضافه فشار که ممکن است تحت شرایط معمول، در حین بهره برداری رخ دهد. بر اساس حساسیت ایمنی ظروف تحت فشار، بطور معمول فشار طراحی را در حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد بیش از فشار بهره برداری در نظر می گیرند. فشار طراحی در لوحه شناسایی Plate Name حتما باید ذکر شود.

 

فشار بهره برداری Working Pressure یا Operating Pressure 

فشاری است در بالاترین نقطه ظروف تحت فشار که دستگاه در طول حیات عادی با آن بهره برداری می شود. فشار بهره برداری در ضمیمه اجباری Definitions: 3 Appendix Mandatory بند ۲-۳ و بند ۲۱-UG کد Div1 VIII Sec شرح داده شده است و در هیچ حالتی نباید از MAWP بیشتر شود. بطور معمول فشار بهره برداری تا حد معینی از دستگاه های کنترل فشار کمتر در نظر گرفته می شود تا ایمنی ظرف تامین گردد. این فشار باید در لوحه شناسایی ظرف ذکر شود.

 

حداکثر فشار مجاز بهره برداری (Maximum Allowable Working Pressure (MAWP

این مفهوم در بند ۹۸-UG شرح داده شده است. پس از محاسبه ضخامت ظروف تحت فشار بر اساس فشار طراحی، برای تهیه ورق بدنه، اگر ضخامت مورد نظر در بازار ورق تولید نشود، طبق Div1 VIII Sec ASME باید ورق با نزدیکترین ضخامت بالاتر خریداری شود. در چنین حالتی و بر اساس فرمول محاسبه ضخامت ظروف تحت فشار استوان های جداره نازک، فشار بیش تری نسبت به فشار طراحی بدست می آید. حداکثر فشار کاری مجاز MAWP ،بیشترین فشار مجازی است که در اثر محاسبه فوق برای بالاترین نقطه ظرف یا قسمت معینی از ظرف بدست می آید. طبق بند ۱۰۱-UG روش دیگر مشخص کردن MAWP استفاده از آزمایش تایید Test Proof است. MAWP اگر وجود داشته باشد، باید در لوحه شناسایی ذکر گردد.

فشار آزمایش Test Pressure

فشار آزمایش آب Hydro Test Pressure

در بند ۹۹-UG استاندارد Div1 VIII Sec فشاری حداقل معادل ۱۳۰ %حداکثر فشارمجاز کاری MAWP است و باید در لوحه شناسایی قید شود.

 

فشار آزمایش هوا Pneumatic Test Pressure

در بند ۱۰۰-UG استاندارد Div1 VIII Sec فشاری حداقل معادل ۱۱۰ %حداکثر فشار مجاز کاری MAWP است. در صورتی که آزمایش فشار هوا به تنهایی یا طبق note end شماره ۳۷ بصورت ترکیبی از آزمایش فشار آب و هوا اجرا گردد، باید در لوحه شناسایی ذکر شود.

 

نسبت فشار ها با فشار طراحی

 

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره فشار طراحی، فشار بهره برداری و حداکثر فشار مجاز  توضیح خواهیم داد.

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره فشار طراحی ، فشار بهره برداری و حداکثر فشار مجاز  توضیح خواهیم داد.

 

تهیه و تنظیم؛مهندس یحیی پور

 

کاربران گرامی برای دانلود فایل کامل «فشار طراحی، فشار بهره برداری و حداکثر فشار مجاز» به بخش دانلود مراجعه فرمایید.

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background