ads
ads
ads
ads

روش انتخاب بوستر پمپ آب مصرفی ساختمان

۲۶ آذر ۱۳۹۹(1251 روز پیش) 979 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره روش انتخاب بوستر پمپ آب مصرفی ساختمان توضیح خواهیم داد.

 

 

پمپ آب در ساختمان

 

علت استفاده از پمپ آب در ساختمان تامین آب مورد نیاز ھر مصرف کننده با فشار مناسب می باشد.

  • آب ورودی شھر برای تامین فشار آب مورد نیاز ھر ساختمان تا ۴ طبقه طبق استاندارد باید کافی باشد.
  • برای ساختمان ھای بیشتر از ۴ طبقه استفاده از پمپ با مخزن ضروری می باشد.

 

 

 

حداکثر فشار

 

  • فشار پشت شیر ھای مصرف کننده در ساختمان در حالت بدون استفاده نباید از ۴ بار یا Psi ۶٠ بیشتر باشد. این بیشتر بودن باعث آسیب به تجھیزات و افراد می شود.
  • در صورت بالا بودن فشار استفاد از شیر فشار شکن الزامی می باشد.
  • در ساختمان ھای بلند تقسیم بندی ساختمان به قسمت ھای مختلف الزامی می باشد.

 

 

ھد افت فشار

محاسبه افت فشار و تعیین ھد (فشار ) مورد نیاز

 
مثال: محاسبه ھد

 
روش اول محاسبه دبی مورد نیاز

 

 

پمپ آب

 

نوشته آقای مهندس قربانیان

برای دریافت فایل مربوط به « روش انتخاب بوستر پمپ آب مصرفی ساختمان » به بخش دانلود مراجعه نمایید:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background