ads
ads
ads
ads

کتاب دانش فنی تخصصی رشته تاسیسات مکانیکی (گروه مکانیک)

۱۷ مهر ۱۳۹۷(2050 روز پیش) 933 بازدید

آنچه در کتاب دانش فنی تخصصی رشته تاسیسات مکانیکی (گروه مکانیک) مطالعه خواهیم کرد به صورت زیر می باشد:

فهرست مطالب

پودمان ۱: کسب اطلاعات فنی

پودمان ۲: تحلیل و بررسی پدیده های حرارت و سیالات

پودمان ۳: انتخاب سیستم ها

پودمان ۴: انتخاب فناوری به کمک رایانه

پودمان ۵: تحلیل برآورد هزینه

۱- کسب دانش فنی تخصصی رشته تاسیسات مکانیکی

اطلاعات فنی چیست؟

اطلاعاتی است که ممکن است مرتبط با روش های طراحی، تولید، بهره برداری، استفاده، نگهداری، مهندسی، تحقیق و توسعه و ارزشیابی باشد. برای اینکه بتوانیم در هنگام قرارگیری در هر کدام از موقعیت های پیش گفته کار درست را انجام دهیم، باید ببینیم چند نوع منابع اطلاعات فنی ممکن است وجود داشته باشد.

 

انواع منابع اطلاعات فنی

منابع اطلاعات فنی ممکن است در قالب های زیر باشد:

  • استاندارد، مقررات، آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل
  • راهنماها (manual & guide)
  • کتاب های مرجع (Reference)
  • نرم افزار های رایانه ای معتبر
  • نقشه، جدول، پلاک مشخصات دستگاه (Tablespecification)
  • پرسش های متداول، مقالات نشر یافته انجمن ها، نظر خبرگان، پایان نامه های دانشگاهی
  • جست و جو در فضای مجازی و…

 

۲- تحلیل و بررسی پدیده های حرارت و سیالات

از مباحث مهم و کلیدی در صنعت تأسیسات، توانایی تحلیل رفتار سیال (علم مکانیک سیالات) و نیز تحلیل تغییر خواص و ویژگی های مواد، در اثر تبدیل انرژی و روش های تبدیل انرژی (علم ترمودینامیک) می باشد.

تعریف سیال (شاره)

به ماده ای که با اعمال کمترین تنش برشی، قابلیت روان شدن یا جاری شدن داشته باشد، سیال گویند. سیالات به شکل گاز یا مایع هستند، نظیر هوا و آب….

 

 

۳- انتخاب سیستم ها

انتخاب سیستم تهویه مطبوع مناسب برای ساختمان از حساس ترین تصمیماتی است که مهندس طراح با آن مواجه است. در این گزینش باید به رضایت شخصی که سرمایه گذاری لازم را انجام می دهد، ساکنین ساختمان و تطابق لازم میان سیستم انتخاب شده و ساختمان موردنظر، توجه شود. تفاوت زیادی بین سرمایش معمولی یک اتاق یا ساختمان کوچک و تهویه مطبوع ساختمان های بزرگ با تکیه بررعایت تمام اصول فنی و شرایط محیطی از جمله معماری، حذف ارتعاشات و صداهای مزاحم وجود دارد. تهویه مطبوع کامل، محیطی را به وجود می آورد که درجه حرارت، رطوبت، جابه جایی هوا، پاکیزگی و عدم آلودگی هوا، تجدید هوا و سطح صداهای ایجاد شده در حد مطلوب و قابل قبول خواهد بود…

 

۴- انتخاب فناوری به کمک رایانه

هم زمان با پیشرفت تکنولوژی صنایع مربوط به ساختمان در کلیه ابعاد و زمینه ها، روش های متنوع محاسباتی نیز مورد توجه طراحان قرار گرفته است. هر چند مبنا و اصول محاسبات ساختمان و تأسیسات، مربوط به چند دهه قبل است لیکن با وجود رایانه و گسترش محاسبات آن، روش های جدید و تکمیلی محاسباتی نیز پا به عرصه ظهور گذاشتند . در مجاورت این سیستم های متداول، که نیاز به دانش آکادمیک و تجربۀ مداوم  تخصصی دارند، همواره روش هایی که در مدت زمان کوتاه و سریع و حتی دقیق، بتواند پیش زمینه محاسبات اصلی و یا حتی جایگزین آن گردد، مورد نظر متخصصین و دانش پژوهان بوده است….

 

۵- تحلیل برآورد هزینه

متره و برآورد ﻳﻜﻲ از ﻓﺎکتورﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ و صنعتی بوده و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺳﭙﺲ برآورد رﻳﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه از روی آن ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘذﻳﺮ می ﺷﻮد. در ابتدا ﻣﺸﺨﺺ ﺷدن دو بعد از ﻣﺴﺌﻠﻪ برای ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد :

اﻟﻒ) با توجه به برنامه زﻣﺎن بندی اجرای ﭘﺮوژه، ﻣﻘدار ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣدت زﻣﺎن اجرا ﭘﻴﺶ بینی ﺷده و ﻧﺴﺒﺖ به ﺗﻬﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗدام ﻧﻤﺎﻳند .

ب) هزینه ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه در صورت اجرا ﺷدن ﭼﻘدر ﺧﻮاﻫد بود.

 

دانش فنی تخصصی رشته تاسیسات مکانیکی

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل کتاب « دانش فنی تخصصی رشته تاسیسات مکانیکی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background