ads
ads
ads
ads

مجموعه ای از اپلیکیشن ها و نرم افزار های تبدیل واحد در تمامی رشته ها

۰۷ مهر ۱۳۹۷(2070 روز پیش) 1,587 بازدید

در این بخش مجموعه ای از اپلیکیشن ها و نرم افزار های تبدیل واحد که در همه رشته ها بکار می روند برای کاربران گرامی سایت مهندس ایران ارائه شده اند. در ادامه تعدادی از این تبدیل واحدها را مطالعه نمایید…

 

اپلیکیشن ها و نرم افزار های تبدیل واحد

 

تبدیل واحدهای طول

۱ متر = ۱۰ دسی متر
۱ متر = ۱۰۰ سانتی متر
۱متر = ۱۰۰۰ میلی متر
۱ متر = ۱۰۰۰۰۰۰ میکرومتر
۱ متر = ۳۹.۳۷ اینچ
۱ متر = ۰.۰۰۱ کیلومتر

۱ دسی متر = ۱۰ سانتی متر
۱ دسی متر = ۱۰۰ میلی متر
۱ دسی متر = ۱۰۰۰۰۰ میکرون
۱ دسی متر = ۰.۱ متر
۱ سانتی متر = ۰.۰۱ متر
۱ سانتی متر = ۰.۱ دسی متر
۱ سانتی متر = ۱۰ میلی متر
۱ سانتی متر = ۱۰۰۰۰ میکرون
۱ میلی متر = ۰.۰۰۱ متر
۱ میلی متر = ۰.۰۱ دسی متر
۱ میلی متر = ۰.۱ متر
۱ میلی متر = ۱۰۰۰ متر
▫️▫️▫️

تبدیل واحدهای سطح

۱ هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
۱ متر مربع = ۱۰۰ دسی متر مربع
۱ متر مربع = ۱۰۰۰۰ سانتی متر مربع
۱ متر مربع = ۱۰۰۰۰۰۰ میلی متر مربع
۱ متر مربع = ۰.۰۰۰۱ هکتار
۱ دسی متر مربع = ۰.۰۱ متر مربع
۱ دسی متر مربع = ۱۰۰ سانتی متر مربع
۱ دسی متر مربع = ۱۰۰۰۰ میلی متر مربع
۱ سانتی متر مربع = ۰.۰۰۰۱ متر مربع
۱ سانتی متر مربع = ۰.۰۱ دسی متر مربع
۱ سانتی متر مربع = ۱۰۰ میلی متر مربع
۱ میلی متر مربع = ۰.۰۰۰۰۰۱ متر مربع
۱ میلی متر مربع = ۰.۰۰۰۱ دسی متر مربع
۱ میلی متر مربع = ۰.۰۱ سانتی متر مربع
▫️▫️▫️

تبدیل واحد های وزن

۱ تن = ۱۰۰۰ کیلو گرم
۱ تن = ۱۰۰۰۰۰۰ گرم
۱ کیلو گرم = ۱۰۰۰ گرم
۱ کیلو گرم = ۱۰۰۰۰۰۰ میلی گرم
۱ کیلو گرم = ۰.۰۰۱ تن
۱ گرم = ۰.۰۰۰۰۰۱ تن
۱ گرم = ۰.۰۰۱ کیلو گرم
۱ گرم = ۱۰۰۰ میلی گرم
۱ میلی گرم = ۰.۰۰۱ گرم

 

♦ قابلیت نصب روی سیستم عامل اندروید

کاربران گرامی برای دریافت  مجموعه اپلیکیشن ها و نرم افزار های تبدیل واحد  به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background