ads
ads
ads
ads

خاموش کننده های پودری برای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﻳق را بیشتر بشناسید.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷(2205 روز پیش) 117 بازدید

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﻳق

  • کدهای مختلف سازمان بین المللی حفاظت از حریق NFPA
  • Underwriter Laboratories که معمولا به صورت UL معرفی می شود.
  •  Factory Mutual Engin.Assoc که معمولا بصورت FM معرفی شده و تاییدیه های UL را صادر می کند.
  •   Factory Mutua Insurance  شرکتهای بیمه ای که معمولا طرحهای حفاظت از حریق را تایید می کنند و دارای اعتبار بین المللی می باشند.

 

حفاظت از حرق

 

عمده ترین کدهای استاندارد NFPA عبارتند از:

ﺧﺎﻣﻮش کننده های دستی (NFPA 10)

خاموش کننده ی کف NFPA 11) LOWEX)

سیستم اطفاء حریق دستی مبتنی بر گاز NFPA 12) CO2)

سیستم اطفاء حریق دستی مبتنی بر آ ب (اسپرینکلر) (NFPA 13)

شبکه آب آتش نشانی – هوزریلها (NFPA 14)

سیستم اسپری و پاشش آب (NFPA 15)

سیستم اطفاء حریق مبتنی بر آب و کف (NFPA 16)

سیستم های پمپاژ و پمپ های سانتریفوژ آتش نشانی (NFPA 20)

سیستم اعلام حریق خودکار ( NFPA 72 E)

 

سایر استانداردهای مرتبط با مبحث حفاظت از حریق

انستیتو استاندارد ملی آمریکا (ANSI )

استاندارد انجمن نفت آمریکا (API )

استاندارد انجمن مهندسین مکانیک آمریکا (ASHRAE )

استاندارد انجمن مکانیک آمریکا (ASME )

استاندارد انجمن تست مواد آمریکا (ASTM )

انستیتو استاندارد کشور انگلستان (BSI )

سازمان استاندارد آلمان (DIN )

استاندارد کمیته ی بین المللی الکترونیک (IEC )

سازمان بین المللی استاندارد (ISO )

استاندارد ایمنی و آتش نشانی کشور آمریکا (NSF ) 

 

تعاریف و واژه ها 

آتش : عبارت است از یکسری عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع اگزوترمیک قابل اشتعال

انفجار: عبارت است ا آزاد شدن انرژی با سرعت زیاد که در این مرحله اکسیداسیون مواد بسیار سریعتر از احتراق صورت می گیرد.

ماهیت آتش : برای ایجاد یک آتش سوزی ۴ عامل زیر نیاز ی باشند.

۱- اکسیژن     ۲- حرارت          ۳- مواد سوختنی       ۴- واکنشهای زنجیره ای

نقطه شعله زنی  Flash Point

کمترین درجه حرارتی است که ماده ی سوختنی در آن درجه حرارت به کمک ایجاد جرقه شعله ور می گردد.

 

درجه آتشگیری FIRE POINT

کمترین درجه حرارتی است که ماده ی سوختنی در آن درجه حرارت شله ور شده و به احتراق خود ادامه می دهد.

 

خود به خودسوزی Auto.Ignition

بعضی از مواد قابل اشتعال بدون نیاز به جرقه در درجه حرارت معینی شعله ور می گردند.

 

حریم انفجاری UEL/LEL

فاصله بین حداقل و حداکثر درجه ی انفجاری را حریم انفجاری گویند.

 

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل «خاموش کننده های پودری برای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﻳق را بیشتر بشناسید.» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background