ads
ads
ads
ads

محاسبه حجم چاه های جذبی و آب باران

۲۶ آذر ۱۳۹۶(2350 روز پیش) 12,289 بازدید

ھدف از محاسبه ی حجم چاه های جذبی و آب باران و فاضلاب تعیین سطح لازم از چاه در لایه ی نفوذ پذیر خاک برای تخلیه فاضلاب می باشد. این سطح تابعی است از درجه نفوذ پذیری (تراوایی) زمین که باید با کمک آزمایش در محل تعیین گردد . طبق استاندارد انگلستان تعیین نفوذ پذیری زمین برای این منظور به صورت زیر انجام می گیرد : 

۱ -در لایه ی خاک مورد نظر چاله ای به قطر ۱۰۰ میلی متر و عمق ۶۰۰ میلی متر کنده و در آن برای مدت ۲۴ ساعت آب می ریزند .

۲ -پس از ۲۴ ساعت دوباره حداقل تا ارتفاع ۲۲۵ میلی متر در آن آب می ریزند و مدت زمانی که تمام آب در زمین فرو می رود را بر حسب دقیقه تعیین می کنند. 

۳ -میانگین مدت زمانی که لازم است تا از ۲۲۵ میلی متر ارتفاع آب در چاه ۲۵ میلی متر کاسته شود را تعیین می کنند.

 

 

محاسبه ی سیستم جذب فاضلاب در زمین 

۱-محاسبه ی مقدارحجم تخلیه فاضلاب در روز

با محاسبه ی حداکثر جریان لحظه اى بر اساس U.F.D و ھمچنین با در نظر گرفتن تخلیه پیوسته این فاضلاب (ابتدا تخلیه در سپتینک تانک و سپس به چاه جذبی به صورت پیوسته صورت می گیرد) ، باید ھر گالن بر دقیقه (۳.۷۸ لیتر در دقیقه ) را برابر U.F.D 2 در نظر گرفت که در نتیجه می توان مقدار حجم تخلیه فاضلاب را بدست آورد.

 

۲ -محاسبه ی مقدار فاضلابھای ناشی از بارندگی  

مقدار کل حجم باران با ضرب کردن مقادیر زیر در یکدیگر بدست می آید:
۱ -حداکثر مقدار بارش در ناحیه و محاسبه مقدار بارش در روز بر اساس آن
۲ -محاسبه کل سطوح جمع کننده آب باران (بام ، تراس ..) بر اساس m²
۳-ضریب جریان سطحی ( این ضریب مشخص کننده آن مقدار آب باران است پس از جریان سطحی به رایزر آب باران (یا کانال) وارد می شود.) 

 

۳-محاسبه ی سطح لازم برای تخلیه فاضلاب و آب باران

محاسبه ی سطح لازم برای جذب فاضلاب در زمین به دو صورت زیر انجام می گیرد :

الف ) در صورتی که از چاه برای جذب فاضلاب استفاده شود …

ب) در صورتیکه از لوله ھای سوراخ دار و ترانشه جذب فاضلاب استفاده شود…

 

مدت زمان جذب بر حسب دقیقه است که با آزمایش زیر در محل تعیین می گردد : 

در زمین مورد نظر برای پخش فاضلاب چاله ای به ابعاد ۳۰ سانتی متر در ۳۰ سانتی متر و عمق ۴۵ سانتی متر می کنند و در آن آب می ریزند و مدت زمانی را که لازم است تا سطح آب ۲.۵ سانتی متر پایین رود را اندازه گیری می نمایند.(در صورتی که زمین در محل کاملاٌ خشک باشد قبلاٌ  آن را مرطوب می سازند و سپس آزمایش می کنند.) 

در صورتی که نفوذ پذیری زمین کم باشد و سطح آب زیر زمینی پایین باشد از چاه استفاده می شود ولی اگر سطح آب زیر زمینی بالا باشد باید با ایجاد ترانشه ھایی پر از شن و ماسه سطح تماس فاضلاب با زمین را افزایش داد.

پس از محاسبه ی سطح لازم و تعیین پھنای تراشه ،طول آن محاسبه می گردد. 

در مورد چاه معمولا در محاسبه سطح  لازم ، کف چاه را در نظر نمی گیرند زیرا پس از مدتی عملاٌ به علت ته نشین شدن مواد معلق از نفوذپذیری آن کاسته می شود . 

برای آلوده نشدن سطح آب زیر زمینی لازم است که کف این گونه چاه ھا حداقل ۱.۵ تا ۳ متر بالاتر از سطح آب زیر زمینی باشد. زیرا آزمایشھا نشان داده اند که میکروب ھای بیماری زا ھمراه فاضلاب می توانند تا ۱.۵ متر در زمین فرو روند و اگر جریان فاضلاب دائمی باشد تا عمق ۳ متری ھم می رسند. 

 

 

برای مطالعه کامل مقاله «محاسبه حجم جاه های جذبی» به لینک دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

۲ Comments

دیدگاهتان را بنویسید

background