ads
ads
ads
ads

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با لوله و اتصالات پلی اتیلن

۰۸ آبان ۱۳۹۸(1724 روز پیش) 1,041 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره فهرست استانداردهای ملی مرتبط با لوله و اتصالات پلی اتیلن توضیح خواهیم داد.

 

الف) استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن فاضلاب:

استانداردهای ملی شماره ۹۱۱۶-۱:

پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک – قسمت اول- الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

 

استاندارد شماره ۹۱۱۶-۲:

پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آ»وریس و انتقاال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم- لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف، طرح A- ویژگی ها.

 

استاندارد شماره ۹۱۱۶-۳:

پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم- لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند، طرح B- ویژگی ها

 

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با لوله و اتصالات پلی اتیلن

 

 

ب) استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار:

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۱:

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذازی برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE)-قسمت ۱:کلیات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۲:

پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE)- قسمت ۲: لوله ها

 

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۳:

پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE)- قسمت ۳:اتصالات

 

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۴:

پلاستیک ها- سامانه های لوله گذار برای کاربدهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE)-قسمت ۵:شیرآلات

 

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۵:

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی،فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE)-قسمت ۵:کارایی سامانه

 

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۷:

پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی،فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE)-قسمت ۷: راهنمای ارزیابی انطباق

 

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۱:

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری ابعاد- روش آزمون

 

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۲:

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقدار دوده- روش آزمون

 

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۳:

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری بازکشت حرارتی- روش آزمون

 

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۶:

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- بررسی چگونگی پراکنش دوده- روش آزمون

 

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۸:

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی- روش آزمون

 

استاندارد شماره ۱۴۵۶۳:

پلاستیک ها- لوله ها و اتصالات پلاستیکی- ضرلیب کاهش فشار در سامانه های خط لوله پلی اتیلن مورد استفاده در دماهای بیش از ۲۰ C

 

استاندارد شماره ۱۲۴۳۹:

لوله های تحت فشار پلی اتیلن (PE)- اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مکانیکی-الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی (نشتی به داخل).

 

استاندارد شماره ۱۲۴۴۰:

اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن (PE)- آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی.

 

استاندارد شماره ۱۳۵۰۲:

اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تجت فشار پلی اتیلن (PE)- آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی.

 

استاندارد شماره ۱۳۳۱۶:

اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تجت فشار پلی اتیلن (PE)- آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن.

 

استاندارد شماره ۱۴۴۷۴:

پلاستیک ها- لوله و اتصالات- اتصالات فشاری با محل اتصال مکانیکی برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی.

 

استاندارد شماره ۱۳۱۸۳:

لوله و اتصالات پلاستیکی- آماده سازی آزمون سوارشده بین لوله پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الکتریکی.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF « فهرست استانداردهای ملی مرتبط با لوله و اتصالات پلی اتیلن » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background