ads
ads
ads
ads

سیستم تهویه مطبوع VRF و بررسی توجیه اقتصادی این سیستم در شرایط ایران

۲۵ مهر ۱۳۹۸(1740 روز پیش) 370 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره سیستم تهویه مطبوع VRF و بررسی توجیه اقتصادی این سیستم در شرایط ایران توضیح خواهیم داد.

چکیده ای از سیستم تهویه مطبوع VRF

رشد روز افزون مصرف انرژی در دنیا باعث افزایش نگرانی هایی در زمینه انرژی و مشکالت زیست محیطی
شده است.

مصرف انرژی در ساختمان ها به عنوان عمده ترین بخش مصرف، سهم ۴ درصدی از مصرف کل
انرژی دنیا را به خود اختصاص داده است و به شدت نیاز به بهره بردن از تجهیزات و سیستم های جدید در
جهت کاهش مصرف انرژی را در خود حس می کند.

سیستم تهویه مطبوع VRF با توجه به قابلیت ها و بازدهی بسیار مناسب به عنوان یک راهکار کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان مطرح می باشد.

تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده که علاوه بر بازدهی جنبه های اقتصادی استفاده از VRF در ساختمان ها را نیز بررسی کرده اند. هر چند عمده تحقیقات انجام شده در کنار بازدهی باال اقتصادی بودن سیستم تهویه مطبوع VRF را اثبات کرده و نشان دادهاند که می توان به طور محسوس هزینههای جاری را در مقایسه با سیستمهای دیگر کاهش داد اما با توجه به متفاوت بودن تعرفههای انرژی در ایران، برای بررسی توجیه اقتصادی سیستم تهویه مطبوع VRF با در نظر گرفتن شرایط و تعرفههای انرژی محلی، این تحقیق انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهند که استقاده از سیستم VRF در مقایسه با چیلرهای هواخنک و آب خنک به ترتیب ۸۲ %و ۲۸ %کاهش هزینه های جاری را در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: سیستم تهویه مطبوع VRF ،تهویه مطبوع، توجیه اقتصادی، ساختمان، مصرف انرژی

مقدمه

رشد روز افزون مصرف انرژی در دنیا باعث افزایش نگرانی هایی در زمینه تامین انرژی، اتمام منابع انرژی، افزایش آلاینده ها و خطرات زیست محیطی شام تخریب الیه اوزون، افزایش گرمایش زمین، تغییرات آب و هوایی و … شده است.

آژانس بین المللی انرژی (IEA) اطلاعاتی را درباره رشد مصرف انرژی و انتشار آالاینده ها در بازه ۲۰ ساله ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۴ جمع آوری کرده که به نگرانی ها دامن زد است(۲۰۰۷, Agency) در طول این بازه بیست ساله، مصرف انرژی ۴۹ %و انتشار کربندی اکسید ۴ % افزایش داشته، در واقع مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید سالانه به ترتیب ۳ %و ۱/۸ %رشد داشته است(۲۰۰۷, Agency .)
در شکل ۱ رشد مصرف انرژی، انتشار کربندی اکسید و رشد جمعیت در بازه ۱۸۲۰ تا ۸۴۴۰ به تصویر کشیده شده است.
همانطورکه در شکل ۱ دیده شده است مصرف انرژی و انتشار آالیندهها رشد چشمگیری در دهههای گذشته داشته و با توجه به پیش بینی ها این رشد نه تنها متوقف نشده بلکه با توجه به تغییرات ایجاد شده در شرایط زندگی و روند توسعه تکنولوژی های جدید باید انتظار استمرار در افزایش مصرف انرژی را داشت.

سیستم تهویه مطبوع VRF

برای داشتن درک بهتر نسبت تغییرات ایجاد شده در شرایط زندگی و تاثیر آن بر روند مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها می توان به نمودار مصرف انرژی به صورت ناحیه بندی شده برای کشورهای در حال توسعه
شامل کشورهای جنوب شرق آسیا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مانند آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و نیوزلند که درشکل آورده شده است(۲۰۰۷, Agency )رجوع کرد.

در کشورهای توسعه یافته نرخ رشد مصرف انرژی به صورت ساالنه رقمی برابر ۱/۱ %میباشد در حالی که در کشورهای در حال توسعه این رقم برابر ۸/۴ %بوده و پیش بینی میشود که در سالهای پیش رو میزان سرانه مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه یافته پیشی بگیرید(۲۰۰۷, Agency.)

با توجه به مطالب گفته شده میتوان فهمید که در آیندهای نزدیک مشکالت انرژی و زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه به شدتی جدی شده و ضرورت بهینه سازی در مصرف انرژی در این کشورها به شدت حس خواهد شد.

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF«سیستم تهویه مطبوع VRF و بررسی توجیه اقتصادی این سیستم در شرایط ایران » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background