ads
ads
ads
ads

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷

۰۴ فروردین ۱۳۹۷(2312 روز پیش) 2,431 بازدید

دستورالعمل کاربرد

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی که به اختصار فهرست بهای تاسیسات مکانیکی نامیده می شود شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوست ها به شرح زیر است:

پیوست ۱) مصالح پای کار

پیوست ۲) ضریب طبقات

پیوست ۳) شرح اقلام هزینه های بالا سری

پیوست ۴) تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست ۵) کارهای جدید.

 

تاسیسات مکانیکی

 

کلیات

این فهرست بها به تاسیسات مکانیکی داخل ساختمان اختصاص دارد، تاسیسات مکانیکی محوطه یک یا چند ساختمان را نیز شامل می شود. شبکه های آب و فاضلاب محوطه های بزرگ، مانند شرکتها، خارج از دامنه کاربرد این فهرست است.

 

  1. مفاد کلیات، مقدمه ی فصل ها و شرح ردیفها، اجزای غیر قابل تکفیک و مکمل یکدیگر هستند.
  2. شرح ردیف ها و موارد درج شده در کلیات و مقدمه فصلها، به تنهایی تعیین کننده ی مشخصات کامل کار نیست. بهای واحد هریک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.
  3. قیمت های این فهرست بها، متوسط هزینه ی اجرای کارهای مربوط به رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان بوده و شامل هزینه های تامین و به کار گیری نیروی انسانی، ماشین آلات . ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز، شامل، تهیه، به بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابه جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح، استقرار، نصب، شستشو و تمییز کردن و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه ی آرامش و راه اندازی (حسب مورد) در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پیش بینی شده است. دستگاه های موضوع این فهرست بها، علاوه بر آنچه در کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف های مربوط درج شده است، باید شامل کلیه قطعات و لوازم استاندارد بطور کامل بوده و آماده بهره برداری باشد.
  4. قیمت های این فهرست بها، قیمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه ای بابت عمق، ارتفاع و یا کیفیات دیگری که اجرای کار را مشکلتر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.
  5. در قیمت ردیف های این فهرست بها، هزینه های تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راه اندازی منظور شده است. برای اختصار از درج عبارت "تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راه اندازی" در شرح ردیف ها صرفنظر شده است.  

 

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل « فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷ » ، «مغایرت های فهرست بهای ۹۷ با ۹۶ » و «فهرست بهای تاسیسات با فرمت اکسل» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background