ads
ads
ads
ads

پیشگیری با پوشش های مقاوم در برابر حریق

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷(2275 روز پیش) 42 بازدید

تفاوت پوشش های بازدارنده از آتش و پوشش های مقاوم در برابر حریق


یکــی از عوامــل مهــم در جلوگیری از بــروز و گســترش حریق در ساختمان ها، بهره گیری از
پوشش های مقاوم در برابر حریق است.

با افزایش تدریجی روند استفاده از این پوشش ها، شاهد به بازار آمدن انواع مختلف پوشش های مقاوم در برابر حریق با فناوری های گوناگون هستیم که این مســئله، گاهی خریدار را دچار سردرگمی می کند. در این یادداشت ســعی می کنیم بــه طور خلاصه تفــاوت میان ۲ نوع مهــم از این نوع  پوشش ها را توضیح دهیم.

پوشــش بازدارنده از آتش و پوشش های مقاوم در برابر حریق در حقیقت دو نوع متفاوت از پوشــش های موجود در بازار هستند که برای استفاده در بسترهای متفاوت طراحی شده  ودر مواجه با آتش واکنش های متفاوتی دارند.

 

رنگهای بازدارنده از آتش برای مواد قابل احتراقی چون چوب، پلاستیک و فوم مورد استفاده قرار می گیرند و برای کاهش سرعت گسترش آتش طراحی شده اند و عموماٌ بر پایه رزین های سیلیکون، گازئین یا وینیل تولید شده اند. ظاهر آنها شبیه به رنگ معمولی است و شبیه رنگ های معمولی با قلمو، رولر و یا اسپری استفاده می شوند. البته باید گفت  این رنگ ها آتش می گیرند، می توانند دودزا باشند و درجه حرارت مقاومت در براب آتش آنها بالا نیست و در شرایط آزمایشگاهی که برای پوشش های مقاوم در برابر حریق طراحی شده ممکن است تبخیر نیز بشوند.

 بسیاری از پوشــش های بازدارنده از آتش به گونه ای هستند که فقط باعث گسترش بیشــتر آتش  نمی شــوند؛ مثلا اینکه آنها خود به منبع سوختی برای آتش مبدل نمی شود. باقی آنها تا حدودی در برابر  رسیدن آتش به بستر مقاومت می کنند. بسیاری از آنها زغال (char) نرمی را تولید می کنند که از ذوب شدن پلاستیک و ریخت آن به آتش نمی توانند جلوگیری کنند. کنترل دود یکی دیگر از ملزومات است که بحرانی تر و سخت است. تولید دود در اثر فعل و انفعالات بین بستر و پوشش به  نسبت تفاوت میان ترکیبات رنگ بازدارنده آتش و بستر متفاوت خواهد بود.

 

پوشش های مقاوم در برابر حریق

 

پدافند غیر عامل در برابر حریق (Total Passive Fire Protection)

 آتش سوزی (حریق)

آتش ســوزی یا حریق یکی از قدیمی ترین بلایایی اســت که می تواند در زمانی کوتاه، دارایی و ســلامتی افراد را به خطر اندازد. بنا به تعریف، حریق عبارتســت از سوختن شدید مواد سوختنی یا آتشــی ناخواسته  واز کنترل خارج شــده که معمولا" با دود و حرارت و نور زیاد توام اســت. آتش سوزی عبارت از آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته، یا منبع حرار تی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یافته باشد.

 خسارات

آتش ســوزی در صورتی که به موقع مهار نشــود، موجب خسارات زیادی می گردد. گاه آتش سوزی، با سایر حوادث طبیعی مثل زلزله همراه بوده و یا بلافاصله پس از آنها رخ می دهد. در بسیاری از موارد، خسارات حریق ثانویه، حتی بیش از خسارات حادثه اولیه بوجود آورنده آن می باشد.

 

انواع آتش سوزی 

آتش سوزی بر اساس نوع سرچشمه و نوع مواد سوختنی به چهار (بر اساس استاندارد انگلستان BS) تا پنج گونه (بر اساس استاندارد آمریکا NFPA) تقسیم می گردد.

 

گروه A

شامل حریق مواد خشک مانند چوب، کاغذ، پارچه، و موارد مشابه است.

گروه B

شــامل حریق مــواد مایع ماننــد نفت ، بنزیــن ، الکل، گازوئیل  و ســایر سوخت های مایع است.

گروه C

شــامل حریق هایی که الکتریســیته به عنوان عامل بوجود آورنده در آنها دخیل بوده و یا تحت اثر الکتریســیته قــرار دارد. این حریق خود می تواند حریق هایی از انواع دیگر را به وجود آورد.

گروه D

شامل حریق مواد گازی مانند بوتان، پروپان و گاز طبیعی است.
 

گروه E

شامل حریق مربوط به فلزات قابل اشتعال همانند منیزیم، پتاسیم، سدیم و آلومینیوم است.

گروه K

شامل حریق مواد غذایی (بر اساس استاندارد آمریکا) است.


این دسته بندی در اســتاندارد اروپایی دارای یک تفاوت اساسی است، آن هم جدا کردن مایعات از گازهای اشــتعال پذیر می باشــد. به این ترتیب در استاندارد اروپایی کلاس B و A مشابه استاندارد آمریکایی بوده و استاندارد C مربوط به گازهای اشــتعال پذیر می شــود. در این صورت کلاس فلزات آتش گیــر E نامگذاری شــد. کلاس  D نیز یکســان بــوده  وکلاس K در استانداردهای اروپایی F نامیده می شود.

تمام آتشها مثل هم نیستند. سوخت های مختلف آتش های مختلف ایجاد می کنند و نیازمند عوامل حفاظتی متفاوتی هستند. در این مقاله که برای کاربران گرامی سایت مهندس ایران ارائه شده با روش های فعال و غیر فعال محافظت در برابر حریق برای انواع آتش آشنا خواهیم شد.

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « پیشگیری با پوشش های مقاوم در برابر حریق »  به بخش دانلود در ادامه  مراجعه نمایید:

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background