ads
ads
ads
ads

آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

۱۱ تیر ۱۳۹۷(2213 روز پیش) 235 بازدید

در این فایل که برای کاربران گرامی سایت مهندس ایران ارائه شده به بررسی آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار پرداخته شده است.

 

مواد قابل اشتعال

 

 مواد قابل اشتعال خطرناک و زیان بخش

فصل اول- مقررات عمومی

ماده ۱: در کارگاه هایی که مواد قابل اشتعال خطرناک و زیان بخش یه صورت جامد، مایع یا گاز تهیه حمل ونقل و یا مصرف می شود و همچنین در مکان هایی که مواد قابل اشتعال یا موارد قابل انفجار گردهای سمی و مضر و مواد تحریک کننده تولید و یا پخش می شود باید مواد این آیین نامه مورد رعایت قرار گیرد.

ماده ۲: عملیات مخاطره آمیز باید حتی الامکان در اتاق ها و بناهای مجزا با حداقل نفات و رعایت احتیاطات کامل و مخصوص انجام گیرد مگر این که مقام فنی صلاحیت دار ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.

ماده ۳: عملیات مخاطره آمیز باید در دستگاه های سربسته انجام گیرد تا از تماس اشخاص با مواد زیان بخش و از انتشار گرد، فیبر، دود، گاز، مه و بخار در هوای کارگاه که کارگران درآن مشغول کار هستند جلوگیری شود.

ماده ۴: در صورتی که به کاربردن دستگاه های سر بسته مقدور نباشد گرد و غبار گازها دود و ابخره زیان بخش را باید در همان لحظه تولید یا در نزدیکترین فاصله از مرحله تولید به وسیله دستگاه سرپوش مکنده با دودکش های مخصوص از محیط کارگاه خارج نمود.

ماده ۵: برای کارگرانی که با مواد قابل اشتعال خطرناک و زیان بخش کار می کنند باید حفاظی متناسب با نوع کاری که انجام می دهند تهیه گردد و کارگران موظفند آنها را در موقع کار مورد استفاده قرار دهند.

تبصره – جهت محافظت کارگران از مواد خطرناک نباید فقط تجهیزات حفاظتی شخصی متکی بوده بلکه علاوه بر تجهیزات مذکور باید به وسائل و تدابیر قطعی برای رفع مخاطرات توسل جست مگر در فعالیت های غیر مستمر و اتفاقی و پراکنده که ممکن است وسائل حفاظتی شخصی به تنهایی کافی باشد.

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background